Main content

Met DigiD Machtigen is het mogelijk om een persoon te machtigen, zodat die namens iemand anders zaken kan doen met de overheid. Bijvoorbeeld voor het doen van de belastingaangifte of het aanvragen van een toeslag.

2017

Er is een nieuwe functionaliteit toegevoegd die afnemers zelf in staat stelt om DigiD Machtigen te raadplegen op actieve machtigingen. De functionaliteit wordt in 2018 als eerst door DUO in gebruik genomen. DUO kan dan zelf verifiëren of iemand een actieve machtiging heeft als die namens iemand anders telefonisch contact opneemt.

Een ander belangrijk resultaat is de implementatie van RSIN-ondersteuning, een functionaliteit die erg belangrijk is voor Belastingdienst Toeslagen.

Meer dan 20 gemeenten  zijn aangesloten op DigiD Machtigen. Bewoners van deze gemeenten kunnen nu iemand machtigen om gebruik te maken van zijn of haar Berichtenbox op MijnOverheid.

Om nog beter in te  spelen op ontwikkelingen en om het doorvoeren van functionele wijzigingen te versnellen is het ontwikkelteam van DigiD machtigen eind 2017 overgegaan op de Agile/Scrum-methodiek.

2018

Begin 2018 gaat de eerste release met functionaliteiten in productie die zijn gerealiseerd via de Agile/Scrum-methodiek. In de loop van het jaar wordt de nieuwe werkwijze verder uitgewerkt en verbeterd.

Er wordt ingezet op de verbetering van de vormgeving en functionaliteiten van de verschillende interfaces voor burgers, beheerders en eerstelijns helpdesks. In samenwerking met de Belastingdienst en MijnOverheid wordt er ook gekeken op welke manier de werking van DigiD Machtigen in combinatie met deze portalen verbeterd kan worden.

DigiD Machtigen gaat een onderdeel worden van de nieuwe routeringsvoorziening. Hiervoor worden in 2018 de nodige voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd.

Actieve Machtigingen DigiD: 2,5 miljoen (2016: 2,3 miljoen), een stijging van 8,7% Beschikbaarheid: 99,9% (Norm: 99,5%)