Main content

Standard Business Reporting is de nationale standaard voor de digitale uitwisseling van alle bedrijfsmatige rapportages. Standard Business Reporting maakt financiële verantwoording transparant, verhoogt de kwaliteit van informatie en maakt betere analyse en sturing mogelijk.

2017

De stijging in het gebruik van SBR heeft zich in 2017 verder doorgezet. Steeds meer organisaties kiezen voor de standaard van SBR.

  • Per 1 januari 2017 is SBR de standaard voor krediet-rapportages bij de drie grote Nederlandse banken.
  • Kleine ondernemingen zijn vanaf 2017 verplicht hun jaarrekening (vanaf boekjaar 2016) via SBR bij de KvK te deponeren. Voor middelgrote ondernemingen geldt deze verplichting vanaf 2018 (voor jaarrekeningen vanaf boekjaar 2017). Daarbij is ook de controleverklaring digitaal en is de ‘natte’ handtekening vervangen door een digitale handtekening. Om toe te werken naar een optimaal functionerende keten zijn er pilots georganiseerd met marktpartijen.
  • Alle scholen in Nederland leveren hun jaarrekening met SBR aan. Dit doen zij via het XBRL Onderwijs-portaal van DUO. In 2017 is ook de mogelijkheid tot system-to-system aanleveren opengesteld. Er zijn voorbereidingen getroffen om de bestuursverslagen van de verschillende scholen in SBR aan te leveren.
  • In 2017 is de definitieve versie van RGS 3.0 (Referentie Grootboek-schema) uitgebracht.
  • Met de ondertekening van het convenant Verbetering Informatievoorziening Woningcorporatiesector is vastgelegd dat SBR de standaard wordt binnen de woningcorporatiesector.
  • Winnaar van de European Best Practice award 'Innovatieve oplossingen voor complexe uitdagingen'.

2018

In 2018 gaat Logius samen met ketenpartners sterk inzetten op de actieve promotie van het gebruik van SBR. 

SBR heeft een groot potentieel. Meer dan 1.500 ketens komen in aanmerking om hun verantwoordingsinformatie en berichtstromen via SBR te ontsluiten.

Cijfers

Berichten via SBR: 38,4 miljoen (2016: 29,8 miljoen). 43 inkomende en 6 uitgaande berichtenstromen. Beschikbaarheid Digipoort (SBR) Belastingdienst: 99,7% (Norm 99,7%), beschikbaarheid Digipoort Belastingdienst machtigingen: 99,9% (Norm: 99,7%), beschikbaarheid SBT Kvk, SBR CBS: 99,7% (Norm: 95%).

Nieuwe applicaties en websites

In 2017 zijn de volgende nieuwe applicaties en sites ontwikkeld:

Website Referentie GrootboekSchema

Applicatie ‘Documentatie Nederlandse Taxonomie’

Website Standard Business Reporting

Het 2e eZine SBR is gepubliceerd met het thema ‘Slim sturen en verantwoorden’.

In juli 2017 is de derde herijkte versie van de Roadmap SBR ‘Op weg naar 2020’ vastgesteld.