Main content

Het gebruik van onze diensten  blijft toenemen. Tegelijkertijd richten we ons met onze bedrijfsvoering op een beheersbare groei. Dit past bij onze visie om een voorspelbare, duurzame en financieel gezonde organisatie te blijven.

Omzet

In 2017 was de omzet voor het beheer & exploitatie, door-ontwikkeling, inbeheernames en werk in opdracht 180 miljoen euro. In de projectenlijst wordt de omzet uitgesplitst.

Projectenlijst

Jaar Kosten per authenticatie
2006 3,500
2007 2,000
2008 0,820
2009 0,790
2010 0,430
2011 0,250
2012 0,200
2013 0,180
2014 0,160
2015 0,160
2016 0,140
2017 0,075

Doorontwikkeling

In het kader van doorontwikkeling is in 2017 een aantal projecten uitgevoerd. In totaal was hiermee 32 miljoen euro gemoeid. Het gaat onder andere om:

  • DigiD en DigiD Machtigen
  • DigiD Hoog
  • BSN koppelregister
  • Stelselvoorzieningen
  • Uniforme Set van Eisen

Toename efficiëntie

De toename in efficiëntie heeft zich ook in 2017 doorgezet. Dit wordt geïllustreerd door de grafiek die de kosten en het gebruik van DigiD weergeeft. Het aantal authenticaties laat sinds de start in 2016 een sterke groei zien terwijl de kosten voor beheer nagenoeg gelijk zijn gebleven. Het positieve gevolg hiervan is dat de prijs per authenticatie sinds de introductie van DigiD sterk is gedaald.

Kosten per authenticatie DigiD

 

Kosten per authenticatie DigiD

DigiD Efficientie                        
  2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Aantal authenticaties 280.000.000 258.455.650 206.039.829 158.337.456 117.032.632 75.502.486 52.804.375 37.225.294 24.785.857 17.083.709 12.500.000 3.500.000
Totaal aantal burgers met een DigiD 13.500.000 13.463.779 12.665.689 11.800.000 11.011.509 9.872.935 8.737.852 8.103.922 7.455.033 6.762.227 6.133.574 2.500.000
Kosten beheer 21.051.710 € 24.304.493 € 20.679.517 € 17.892.428 € 13.009.037 € 11.165.323 € 11.648.774 € 13.627.511 € 18.881.816 € 13.699.945 € 2.356.000 € 12.232.000
Kosten per authenticatie € 0,08 € 0,09 € 0,10 € 0,11 € 0,11 € 0,15 € 0,22 € 0,37 € 0,76 € 0,80 € 1,88 € 3,49