Direct naar diensten

Gegevens uitwisselen met...

Belastingdienst

Teruggaveverzoek EU-BTW, Bank- en beleggingsproducten, ...

NVWA

VWA Cliënt (veterinair), PD Cliënt, E-logboek visvaartuigen, ...

UWV

Ziekteaangiften, betermeldingen, aanvragen WAZO-uitkering

De Nederlandsche Bank

Depositogarantiestelsel

Douane

Uitvoer, Aangifte-behandeling AGS, Vervoer, EMCS accijns, ...

Grensbewaking

Melding personen aan boord