Direct naar diensten

Gegevens uitwisselen met...

Belastingdienst EU-BTW retour

Teruggaveverzoek EU-BTW, FTP, documentatie, ...

NVWA

Import dierlijk/plantaardig, vangstberichten, SMTP/POP3, ...

Belastingdienst

Banken, verzekeraars, pensioenfondsen, FTP, documentatie, ...

UWV

Ziek- en hersteldmeldingen, SOAP, Digi-ZSM, ...

Aangiften via SBR

Aangiften Belastingdienst, intrekken machtiging SBA, ...

De Nederlandsche Bank

Deposito garantiestelsel, FTP, stappenplan aansluiten, ...

Douane

Aangifte behandeling, import/export, ...