Main content

Overheidsorganisaties die voor hun dienstverlening gebruik maken van gegevens uit basisregistraties hebben de wettelijke plicht om mogelijk onjuiste gegevens terug te melden. Dat kan uniform, betrouwbaar en efficiënt met Digimelding.

2017

De webservice van Digimelding is bij de belastingsamen-werkingsorganisatie BghU succesvol getest en geïmplementeerd.

Ook andere organisaties kunnen de Digimelding webservice (laten) integreren binnen hun eigen applicatie voor het terugmelden op de BRP, BAG of het HR. De Digimelding webservice maakt terugmelden op basisregistraties toegankelijker, eenvoudiger en sneller.

2018

Na het succesvol aansluiten van de eerste organisatie ligt de focus in 2018 op de uitbreiding van het aantal aangesloten organisaties en (basis)registraties.

Er wordt er gewerkt aan het koppelen of integreren van (sectorale) terugmeldvoor-zieningen. Daardoor maakt het niet uit via welk kanaal iemand een terugmelding doet, omdat alle terugmeldingen op één plek opgehaald kunnen worden door de bronhouders.

Cijfers

 

Beschikbaarheid: 99,5% (Norm: 98%).

Digimelding webservice

Met Digimelding webservice kan een ambtenaar vanuit de eigen applicatie een terugmelding doen wanneer er twijfel bestaat over de juistheid van gegevens uit basisregistraties. Dit draagt bij aan de kwaliteit van de basisregistraties, efficiëntere bedrijfsvoering en een betere dienstverlening.

Terugmelden

Basisregistraties vormen het fundament van de gegevenshuishouding van de overheid. Het is daarom essentieel dat gegevens in deze registraties actueel en betrouwbaar zijn. Terugmelden is één van de instrumenten om de kwaliteit van basisregistraties te borgen. Afnemers van de basisregistraties hebben een wettelijke plicht om mogelijk onjuiste gegevens terug te melden. De bronhouder controleert vervolgens wat de juiste gegevens zijn en past waar nodig de bestaande gegevens aan.