Main content

Een application programming interface (API) is een verzameling definities voor communicatie tussen computerprogramma's. Via API's kunnen applicaties gegevens uitwisselen. Zo kan bijvoorbeeld Funda de Kadaster api’s gebruiken om op een kaart te laten zien waar in Nederland huizen te koop staan. Voor het ontwikkelen van API's en de beveiliging van de stoegang tot API's bestaan standaarden. Logius beheert drie van die API-standaarden: NLGov API Design Rules, NLGov OAuth en NLGov OpenID connect.

De standaarden van Logius

Logius beheert verschillende standaarden. Dit zijn afspraken over informatie of een proces.