Main content

PKI voor de overheid, kortweg PKIoverheid, is een afsprakenstelsel. Het zorgt voor een veilige gegevensuitwisseling en verbinding tussen overheid, burgers en bedrijfsleven en tussen overheden onderling. Het is een van de bouwstenen van de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) van de Digitale Overheid. Het afsprakenstelsel wordt beheerd door Logius en is verantwoordelijk voor de uitgifte en het beheer van kwalitatief hoog betrouwbare digitale certificaten, die een veilige en betrouwbare uitwisseling van gegevens ten doel hebben.  PKIoverheid zorgt voor het volgende:

  • burgers en organisaties kunnen rechtsgeldige digitale handtekeningen zetten, die binnen de EU worden geaccepteerd
  • verkeer tussen computers kan beveiligd worden
  • e-mailberichten kunnen versleuteld en ondertekend worden

Afsprakenstelsel PKIoverheid

Voor het afsprakenstelsel PKIoverheid geldt het volgende:

  • een exclusief keurmerk van de Staat der Nederlanden
  • gebaseerd op Nederlandse wet- en regelgeving en internationale standaarden
  • beheerd door de Rijksoverheid
  • houdt regie op incidenten of calamiteiten
  • houdt actief toezicht op de certificatiedienstverleners (TSP's)
  • biedt de mogelijkheid om een rechtsgeldige elektronische handtekening te zetten
  • biedt een digitaal certificaat voor meerdere voorzieningen

PKIoverheid

VOICE-OVER: Wist u dat PKIoverheid een belangrijke maatschappelijke rol vervult?
Iedereen wil veilig communiceren met en binnen de overheid.
Dit kan alleen wanneer er volledige zekerheid is
over de afzender, de inhoud en de vertrouwelijkheid van het bericht.

(Een animatie.)

PKIoverheid, wat staat voor Public Key Infrastructure voor de overheid,
is als een digitaal paspoort voor zowel computers als hun gebruikers.
Het is te vergelijken met de zegels
die edelen in de middeleeuwen aan burgers gaven
om hun rechten en toegang te bevestigen.
Een certificaat van PKIoverheid zorgt ervoor
dat alleen bevoegde partijen toegang hebben tot waardevolle gegevens.
En het voorkomt misbruik door kwaadwillenden.
PKIoverheid is een publiek-private samenwerking
die namens de overheid digitale certificaten uitgeeft en bewaakt.
Het wordt gebruikt door overheid, burgers en bedrijven
met de garantie van digitale veiligheid en betrouwbaarheid
die de overheid in hoge mate kan bieden.
PKIoverheid wordt daarmee breed toegepast en biedt diverse voordelen.
Het beveiligt online communicatie, versleutelt e-mails en documenten,
maakt digitale handtekeningen mogelijk voor juridische transacties,
verifieert de identiteit van uw zakelijke partners,
beschermt tegen internetfraude en biedt opties voor digitale toegangscontrole.
Wilt u veilig digitaal zakendoen met de overheid?
Maak dan gebruik van PKIoverheid.
Kijk voor meer informatie over PKIoverheid
en hoe het onze digitale wereld beveiligt, op www.logius.nl/pkioverheid.

(Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijksoverheid.)