Main content

DigiToegankelijk (voorheen: Webrichtlijnen) gaat over het toegankelijk maken en houden van websites en webapps voor alle burgers, met speciale aandacht voor mensen met een beperking. De richtlijnen van DigiToegankelijk zijn gebaseerd op de internationale standaard EN 501 439.

2017

2017 stond in het teken van de implementatie van de Europese richtlijn Digitale Toegankelijkheid. Deze trad eind 2016 in werking.

Er is wetgeving voorbereid die vanaf 23 september 2018 digitale toegankelijkheid verplicht gaat stellen voor alle overheden en daaraan gelieerde organisaties. Ook is gewerkt aan het uitvoeringskader, waaronder het herontwerp van de toegankelijkheidsverklaring. In samenwerking met diverse partners is overal in het land voorlichting gegeven.

Op www.digitoegankelijk.nl is altijd alle relevante informatie te vinden.

2018

Logius ontwikkelt zich verder als kenniscentrum op het terrein van digitale toegankelijkheid. Er worden instrumenten (door)ontwikkeld die Nederlandse overheidsorganisaties ondersteunen bij het afgeven van toegankelijkheidsverklaringen. Daarnaast wordt verder gewerkt aan het inrichten van monitoring en rapportage aan de Tweede Kamer en de Europese Commissie.

Net als in 2017 wordt er door het team van DigiToegankelijkheid nauw samengewerkt met collega's uit de Europese Unie.

Belangrijke datum: 23 september 2018!

Alle Nederlandse overheidsinstellingen zijn verplicht te voldoen aan wettelijke eisen ten aanzien van digitale toegankelijkheid. Zie www.digitoegankelijk.nl voor meer informatie.