Main content

Europese burgers en bedrijven moeten vanaf 29 september 2018 bij alle Nederlandse organisaties in de publieke sector kunnen inloggen met een door Europa erkend nationaal inlogmiddel. Dat hebben de EU-lidstaten met elkaar afgesproken in de eIDAS-verordening.

2017

Nederlandse publieke- en private organisaties (met een publieke taak) hebben de verplichting om hun digitale dienstverlening toegankelijk te maken voor alle Europese burgers en bedrijven. In 2017 zijn zij hierover geïnformeerd.

Logius heeft hiervoor het speelveld in kaart gebracht. In samenwerking met koepels, intermediairs (o.a. VNG/KING en de Manifestgroep) en dienstverleners heeft Logius via een bestuurlijke brief gewezen op deze verplichting. Op initiatief van Logius was eIDAS ook regelmatig aanwezig op diverse evenementen rondom de digitale overheid.

In 2017 heeft Logius de eigen infrastructuur aangepast om te kunnen voldoen aan de eIDAS verordening. Ook geeft het dienstverleners de mogelijkheid om tijdig aan te sluiten.

2018

2018 wordt het jaar van eIDAS. Dienstverleners hebben nog tot september de tijd om de toegang voor Europese burgers en bedrijven gereed te maken.

Vanaf eind maart is het koppelvlak 1.11 van eHerkenning | Idensys beschikbaar voor dienst-verleners en is er een online handreiking gelanceerd. Hierin komt alle informatie over de implementatie van eIDAS bij elkaar. Daarnaast introduceert Logius een monitortool voor dienstverleners. Hiermee kan gestuurd worden op de voortgang van dienstverleners en wordt er inzicht gegeven in de ondersteuningsbehoefte vanuit Logius.

Logius zet ook weer sterk in op deelname aan evenementen rondom de digitale overheid. Hierin wordt de samenwerking opgezocht  met koepel-organisaties. Logius gaat er zo voor zorgen dat alle 985 Nederlandse dienstverleners weten wat de eIDAS-verordening inhoudt en wat ze moeten doen om hier aan te voldoen.

Informatievoorziening aan 985 organisaties. Organisaties bij evenementen: 500+ deelnames. Ervaringsopbouw met eIDAS: 83 organisaties waarvan 81 gemeenten.

Neuer Personalausweis (nPA)

Vanaf 29 september 2018 is het Duitse inlogmiddel ‘Neuer Personalausweis’ (nPA) het eerste middel dat door alle Europese lidstaten  moet worden geaccepteerd. Zo’n 15 miljoen burgers krijgen hierdoor toegang tot de digitale dienstverlening van de Europese lidstaten.

Andere lidstaten, waaronder Italië, Estland, Kroatië, Luxemburg en Spanje, melden in 2018 hun inlogmiddel aan om eIDAS-erkend te worden. De meerwaarde van de eIDAS-verordening wordt zo verder uitgebreid.