Main content

De Centrale OIN Raadpleegvoorziening (COR) is het OIN-register. Hier vindt u een overzicht van alle uitgegeven openbare Organisatie-identificatienummers (OIN). Een OIN is een uniek nummer dat Logius kan toekennen aan organisaties om zich te kunnen identificeren, authentiseren en of autoriseren bij digitaal berichtenverkeer binnen en met de overheid.