Main content

Digipoort verwerkt elektronisch berichtenverkeer tussen bedrijven en overheden  en overheden onderling. Digipoort kan ingezet worden om bedrijfs- en ketenprocessen te automatiseren voor het verwerken van grote hoeveelheden aangiftes, rapportages of meldingen.

Berichten verstuurd via Digipoort: 142,6 miljoen (2016: 112,3 miljoen). Gebruikers Digipoort: 19.000 (2016: 18.000). Beschikbaarheid Digipoort Financieel: 99,7% (Norm: 99,7%), beschikbaarheid Digipoort Sociaal & Financieel: 99,7% (Norm: 95%), Beschikbaarheid Digipoort Handel & Transport: 99,8% (Norm: 99,7%). 

2017

In 2017 zijn verschillende nieuwe berichtstromen van de Belastingdienst, de Douane, Grensbewaking en het UWV aangesloten op Digipoort. Het Single Window maakt gebruik van de Digipoort en is verder uitgebreid en in de markt geïntroduceerd.

Het Single Window is de dienst voor de elektronische berichtuitwisseling tussen overheden en bedrijven in de sector handel en transport:

  • Vanaf februari zijn alle grotere havens in Nederland met hun havensystemen aangesloten op het Maritiem Single Window voor de meldingen over vervoermiddelen. Ook worden via Single Window meldingen gedaan over personen aan boord van een vaartuig.
  • Vanaf september zijn ca. 130 bedrijven aangesloten op het Single Window voor de berichtstromen van de Douane. De berichtstromen hebben betrekking tot het binnenbrengen, uitgaan en provianderen van goederen voor zowel maritiem als lucht. Hiermee is ook de naamgeving veranderd van Maritiem Single Window naar Single Window voor maritiem en lucht.

In 2017 zijn 4,5 miljoen berichten via het Single Window voor maritiem en lucht uitgewisseld tussen bedrijven en Douane, Grensbewaking (Koninklijke Marechaussee/Zeehavenpolitie) en NCA SafeSeaNet (Rijkswaterstaat).

Logius heeft in 2017 met verschillende maatregelen de continuïteit en beschikbaarheid van Digipoort verder verbeterd.

2018

Logius focust zich in 2018 op de verdere groei van het aantal berichtstromen via Digipoort.

Ook wordt er gewerkt aan de infrastructuur achter de Berichtenbox. De vernieuwde berichtenbox maakt gebruik van hetzelfde technische platform als Digipoort.