Main content

Met elkaar zorgen we ervoor dat burgers en bedrijven betrouwbaar, snel en groen elektronisch zaken kunnen doen met de overheid.

Visualisatie van het personeelsoverzicht

Totaal aantal medewerkers: 450 waarvan 153 extern. 172 mannen, 125 vrouwen. Leeftijd 60+ jaar: 14, 55-59 jaar: 20, 45-54 jaar: 86, 35-44 jaar: 103, 25-34 jaar: 65, >25 jaar: 9.

Voor haar medewerkers wil Logius een aantrekkelijk werkgever zijn die een uitdagende en inspirerende omgeving biedt, waarin professionals het beste uit zichzelf halen. In 2017 is daarom extra aandacht besteed aan loopbaanontwikkeling en is actief gevolg gegeven aan de uitkomsten van het medewerkersonderzoek.

Om te kunnen voorzien in de formatie-uitbreiding en de reguliere vacatures is in 2017 flink ingezet op werving en selectie en arbeidsmarktcommunicatie. Het gevolg is dat Logius in 2017 84 nieuwe collega’s heeft mogen verwelkomen. Tegelijkertijd is ingezet op de reductie van externe inhuur. Op deze manier wordt toegewerkt naar een goede balans tussen interne medewerkers en externe inhuur.

Het jaar 2018 is voor Logius een jaar van transitie waarin gebouwd wordt aan een robuuste organisatie. Een uitgelezen kans om een Strategisch PersoneelsPlan (SPP) op te stellen en te implementeren. Logius zet in op de ontwikkeling en optimale inzet van het menselijke kapitaal. Het SPP heeft een tijdshorizon van vier jaar (2018-2022). De accenten liggen op de volgende deelonderwerpen: Arbeidsmarktcommunicatie en werving & Selectie, Duurzame inzetbaarheid, Meerjarige personeelsplanning, Leer- en ontwikkelplan en Externe inhuur.