Main content

Europese ontwikkelingen op het gebied van digitalisering zijn direct van invloed op Logius. Logius maakt zich daarom sterk voor het opstellen en uitvoeren van een structurele internationale agenda. Uitgangspunt daarbij is dat deze altijd bijdraagt aan de doelstellingen van de organisatie en onze diensten.

2017

Internationaal seminar

Logius heeft in het najaar het seminar Governmental Identification and Authorization Services georganiseerd in Madurodam. Ongeveer 40 personen waren aanwezig, waarvan de helft vertegenwoordigers waren van publieke ICT-organisaties uit België, Engeland, Oostenrijk, Duitsland, Letland, Denemarken en Zweden. Logius-collega’s deelden het podium met internationale experts en bespraken onder andere de aanpak, de architectuur, de uitdagingen en de lessons learned over de uitvoering van ICT-voorzieningen en regelgeving in hun land. De sessies zorgden voor veel interactie met het publiek en tijdens de netwerk-momenten werd de kennisuitwisseling voortgezet.

Euritas

Om te profiteren van kennis in EU-lidstaten die voor Logius relevant kan zijn, maakt Logius ook vrijwillig onderdeel uit van een Europees netwerk gericht op het werkveld van Logius. Dit netwerk heet Euritas: een informeel samenwerkingsverband tussen Europese organisaties met een publieke ICT-taak. Euritas werkt samen met relevante belanghebbenden en streeft ernaar erkend te worden als expert en aanspreekpunt voor Europese officiële instanties. In 2017 kwamen de Euritas-leden tweemaal bijeen met als doel om kennis uit te wisselen over zaken op het gebied van privacy, cyber security en nieuwe Europese verordeningen.

eIDAS-proof

Logius heeft ook een grote rol gespeeld in het voorbereiden van Nederland op de ingang van de eIDAS-verordening in september 2018. Zo hebben we de infrastructuur, het koppelvlak en communicatie richtlijnen ontwikkeld.

Nederland digitale koploper binnen de EU

De Europese Commissie meet ieder jaar hoe ver Europese lidstaten gevorderd zijn op het gebied van digitalisering en brengt dit in kaart in de Digital Economic and Society Index. Nederland staat in 2017 op de 4de plaats en is daarmee een van de koplopers. Op het gebied van digitale overheidsdiensten staat Nederland op nummer 3 en wat betreft connectiviteit zelfs op de 1ste plaats.

Nederland digitale koploper binnen de EU

Land Connectivity Human Capital Use of Internet Integration of Digital Technology Digital Public Services
DK 18,60% 17,20% 11,10% 12,50% 10,70%
FI 16,30% 19,20% 9,27% 11,10% 11,40%
SE 18,10% 17,30% 10,70% 10,80% 10,10%
NL 19,40% 18,10% 9,33% 9,59% 10,10%
LU 19,50% 18,30% 9,58% 5,97% 7,05%
BE 18,20% 14,30% 7,78% 10,50% 7,84%
UK 16,00% 17,80% 8,91% 7,39% 8,43%
ES 15,50% 14,50% 9,00% 6,33% 11,60%
IR 14,90% 14,00% 7,17% 11,10% 9,09%
MT 16,80% 12,50% 8,85% 7,76% 9,00%

Europese commissie

EPSA award voor SBR

Bij de European Public Sector Award 2017 heeft SBR de prijs van Europese Best Practice in de wacht gesleept voor het overkoepelende thema 'innovatieve oplossing voor complexe uitdagingen'. Uit 150 inzendingen uit 30 landen is SBR samen met 33 andere inzendingen als best practice aangewezen.

2018

Voor 2018 zijn de volgende doelstellingen bepaald:

  • Intensiveren internationaal netwerk;
  • Bijdragen aan versterking van expertiserol van het Europese netwerk Euritas ten opzichte van relevante partijen;
  • Intensiveren kennisuitwisseling met publieke ICT-organisaties in EU-lidstaten.