Main content

IPv6 is de nieuwe versie van het Internet Protocol dat de basis is voor communicatie over het internet en besloten netwerken. Logius beheert het Nederlandse overheidsbrede IPv6-nummerplankader en voert regie over de daarin opgenomen afspraken. 

Logius geeft op verzoek IPv6-adressen uit aan overheidsorganisaties en zorgt dat deze voldoen aan de RPKI-beveiligingsstandaard voor gebruik op internet.