Main content

Logius biedt producten en diensten die voorzien in een veilige digitale verbinding; Diginetwerk, Diginetwerk-mail Haagse Ring, Rijksnetwerkdiensten, Ipv6, Easi managed Services.

Diginetwerk

Diginetwerk is een afsprakenstelsel voor het koppelen van besloten netwerken van de overheid. Overheden kunnen hierdoor gegevens die een hoge mate van beveiliging vereisen veilig uitwisselen met andere overheden. Samenwerken en het onderling uitwisselen van gevoelige gegevens wordt hierdoor veiliger en makkelijker. Diginetwerk staat los van het internet en is daardoor veiliger dan open internet.

Eind 2017 zijn er een tweetal aanvragen in behandeling genomen voor uitbreiding van Diginetwerk koppelnetwerken. Begin 2018 zijn beide koppelnetwerken aangesloten op Diginetwerk; het GGI netwerk van VNG realisatie en RWS.

Diginetwerk Mail (VDC)

De overheid is zich bewust van de risico’s van e-mailverkeer en investeert in maatregelen voor veiliger e-mailverkeer. Diginetwerk Mail is één van die maatregelen. Met Diginetwerk Mail verloopt het mailverkeer tussen overheden over het besloten overheidsnetwerk (Diginetwerk) in plaats van over het publieke internet waardoor dit dit e-mailverkeer automatisch beter beveiligd is.

Logius heeft in 2017 Diginetwerk Mail succesvol getest samen met de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) en een aantal gemeenten. Diginetwerk Mail is klaar voor verdere toepassing door alle overheden.

Rijksnetwerkdiensten

Rijksinternet, Rijksconnect, RijksDNS en Rijks-NTP vormen samen de Rijksnetwerkdiensten en spelen een belangrijke rol in het gebruik van het Rijksoverheidsnetwerk (RON). TNO heeft in opdracht van Logius een advies opgesteld voor een betere en robuustere RijksDNS dienst die ook overheidsbreed ingezet kan worden. De uitvoerings-organisaties zijn nauw betrokken geweest bij het advies dat in 2018 uitgevoerd gaat worde.

Daarnaast is de RON backbone in gebruik genomen tussen de overheidsdatacenters en vormt één van de bouwstenen voor de samenwerking tussen de uitvoeringsorganisaties van het rijk. In 2017 is door SSC-ICT gestart met ingebruikname van de RON backbone om haar dienstverlening te spreiden over meerdere ODC’s.

Haagse Ring

Haagse Ring is het aansluitnetwerk voor de Rijksdienst. Deze wordt gebruikt voor gegevensuitwisseling, toegang tot de interne DWR-werkplek applicatie en voor het onderling uitwisselen van hoog beveiligde gegevens. Door de implementatie van een nieuwe technologie (Nafin) kunnen er meer diensten geleverd  tegen lagere kosten.

IPv6

IPv6 is de nieuwe versie van het Internet Protocol dat de basis is voor communicatie over het internet en besloten netwerken. In 2016 is het IPv6-nummerplankader ontwikkeld en gepubliceerd.

Logius beheert deze en geeft volgens een afgesproken methodiek IPv6-adressen uit aan overheidsorganisaties. Dit is besloten in het Nationaal Beraad Digitale Overheid. In 2017 is de aanvraag voor uitgifte gestaag verder gegaan met name vanuit gemeenten door initiatief van VNG-realisatie.

EASI Managed Services

Managed Services levert infrastructurele diensten voor andere producten en diensten van Logius. Daarmee bevordert het verdere standaardisatie van het Logius portfolio en de stabiliteit ervan.