Main content

BSNk PP staat voor 'BSN-koppelregister polymorfe pseudoniemen'. Het is een voorziening die het mogelijk maakt om publieke en private authenticatie- en machtigingsmiddelen te gebruiken in het publieke domein. BSNk biedt de mogelijkheid om authenticatie op betrouwbaarheidsniveau hoog uit te voeren om de privacy en de veiligheid van de burger bij het inloggen te waarborgen. Het is beschikbaar voor organisaties, die voor een publieke taak, als een authenticatiedienst, middelenuitgever, toegangsdienst, makelaar, machtigingenregister of als eIDAS-berichtenservice optreden. BSNk PP wordt opgenomen in de toekomstige Wet Digitale Overheid (WDO).

Serviceberichten bij BSNk