Main content

Gegevens uitwisselen

Overheden en organisaties kunnen veilig gegevens met elkaar uitwisselen met de volgende diensten van Logius.

Stelselvoorzieningen

De Stelselvoorzieningen helpen bij eenvoudige, uniforme, betrouwbare en efficiënte gegevensuitwisseling.