Diensten

Block weergave Lijst weergave
DigiD
DigiD

DigiD werkt als een digitaal paspoort. Zo geeft DigiD u zekerheid over de identiteit van uw gebruikers.

DigiD Machtigen
DigiD Machtigen

Met DigiD Machtigingen machtigt een gebruiker iemand anders om namens hem zaken online te regelen.

DigiInkoop
DigiInkoop

DigiInkoop is het inkoopsysteem van de Rijksoverheid om goederen en diensten te bestellen en te factureren.

Digikoppeling
Digikoppeling

Digikoppeling is een set van standaarden voor elektronisch berichtenverkeer tussen overheidsorganisaties.

Digilevering
Digilevering

Digilevering is uw abonnement op wijzigingen in basisregistraties die voor uw organisatie belangrijk zijn.

Digimelding
Digimelding

Meldt fouten in basisregistraties betrouwbaar en efficiënt terug met de standaard Digimelding.

Diginetwerk
Diginetwerk

Diginetwerk is een afsprakenstelsel voor het koppelen van besloten netwerken van de overheid.

Diginetwerk Mail
Diginetwerk Mail

Met Diginetwerk Mail kunt u als overheidsorganisatie veiliger mailen met andere overheden.

Digipoort
Digipoort

Digipoort is de ICT-centrale waar berichtenverkeer voor de overheid afgehandeld wordt.

E-factureren
E-factureren

Met e-factureren verloopt het facturatieproces tussen leverancier en overheid volledig digitaal.

eHerkenning
eHerkenning

Met eHerkenning loggen bedrijven en ondernemers in bij alle aangesloten overheidsorganisaties. 

Idensys
Idensys

Idensys is een nieuwe manier voor online identificatie die bij overheid en bedrijfsleven gebruikt kan worden.

IPv6
IPv6

IPv6 is de nieuwe versie van het Internet Protocol dat de basis is voor communicatie over het internet en besloten netwerken.

MijnOverheid
MijnOverheid

MijnOverheid is het persoonlijke portaal van de overheid voor burgers waar zij zaken met de overheid kunnen regelen.

Organisatie-identificatienummer (OIN)
Organisatie-identificatienummer (OIN)

Het OIN is een uniek identificerend nummer voor (semi-)overheidsorganisaties.

PKIoverheid
PKIoverheid

Het PKIoverheid-certificaat is een computerbestand dat fungeert als een digitaal paspoort.

Samenwerkende Catalogi
Samenwerkende Catalogi

Samenwerkende Catalogi zijn afspraken over informatie-uitwisseling over producten en diensten van de overheid.

Standard Business Reporting
Standard Business Reporting (SBR)

Standard Business Reporting (SBR) is een methode voor het samenstellen en aanleveren van financiële berichten.

Stelselcatalogus
Stelselcatalogus

De Stelselcatalogus is een online catalogus die inzicht geeft in welke gegevens het stelsel van basisregistraties bevat.