Main content

Block weergave Lijst weergave

Een API is een gestructureerd en gedocumenteerd koppelvlak voor communicatie tussen applicaties.

BOMOS is het beheer- en ontwikkelmodel voor open standaarden.

BSNk PP maakt het mogelijk om authenticatie- en machtigingsmiddelen te gebruiken in het publieke domein.

DigiD werkt als een digitaal paspoort. Zo geeft DigiD u zekerheid over de identiteit van uw gebruikers.

Veilig digitaal zaken laten regelen door een ander.

DigiInkoop is het inkoopsysteem van de Rijksoverheid om goederen en diensten te bestellen en te factureren.

Digikoppeling is een set van standaarden voor elektronisch berichtenverkeer tussen overheidsorganisaties.

Digilevering is uw abonnement op wijzigingen in basisregistraties die voor uw organisatie belangrijk zijn.

Meldt fouten in basisregistraties betrouwbaar en efficiënt terug met de standaard Digimelding.

Diginetwerk is een afsprakenstelsel voor het koppelen van besloten netwerken van de overheid.

Digipoort is de ICT-centrale waar berichtenverkeer voor de overheid afgehandeld wordt.

DigiToegankelijk is de standaard waarmee overheidsorganisaties hun websites en apps toegankelijk moeten maken voor alle burgers.

Met e-factureren verloopt het facturatieproces tussen leverancier en overheid volledig digitaal.

E-procurement is het elektronische berichtenverkeer rondom het beheersen en sturen van goederen- en dienstenstromen, vooral bij inkoopprocessen.

Met eHerkenning loggen bedrijven en ondernemers in bij alle aangesloten overheidsorganisaties. 

eIDAS regelt dat burgers en bedrijven binnen de EU met nationale inlogmiddelen makkelijk en veilig terecht kunnen.

IPv6 is de nieuwe versie van het Internet Protocol dat de basis is voor communicatie over het internet en besloten netwerken.

In het machtigingenregister staat welke intermediair wat mag regelen voor welke klant.

MijnOverheid is het persoonlijk portaal voor burgers. Ze vinden er hun persoonlijke gegevens en berichten op 1 plek.

Het OIN is een uniek identificerend nummer voor (semi-)overheidsorganisaties.

Overheidsgegevens.nl wordt een nieuwe website, een soort 'marktplaats' voor overheidsgegevens.

Het PKIoverheid-certificaat is een computerbestand dat fungeert als een digitaal paspoort.

Met de Routeringsvoorziening van Logius is uw aansluiting in één keer geregeld. Eén technische aansluiting voor inlogmiddelen.

Samenwerkende Catalogi zijn afspraken over informatie-uitwisseling over producten en diensten van de overheid.

Het Logius Standaard Platform is een landingsplek voor applicaties, waar gemeenschappelijke producten en diensten worden ontwikkeld.

Standard Business Reporting (SBR) is een methode voor het samenstellen en aanleveren van financiële berichten.

De Stelselcatalogus is een online catalogus die inzicht geeft in welke gegevens het stelsel van basisregistraties bevat.

XBRL is een open standaard voor het gestructureerd delen van bedrijfsmatige informatie via internet.