Main content

Dit is een alfabetisch overzicht van onze voorzieningen, stelsels, standaarden en onze overige dienstverlening. U kunt ook een overzicht bekijken, waar alles per domein is ingedeeld.

Diensten

API-standaarden

Voor het ontwikkelen en beveiligen van API's bestaan standaarden. Logius beheert twee van die API-standaarden: REST-API Design Rules en NL Gov OAuth profile.

BOMOS

BOMOS ondersteunt gebruikers bij het ontwikkelen en beheren van standaarden en stelsels.

BSNk PP

BSNk PP maakt het mogelijk om authenticatie- en machtigingsmiddelen te gebruiken in het publieke domein.

Centraal Aansluitpunt

Het Centraal Aansluitpunt (CA) is een knooppunt voor berichtenverkeer tussen systemen voor overheidsorganisaties.

Centrale OIN Raadpleegvoorziening

In de Centrale OIN Raadpleegvoorziening (COR) vindt u een overzicht van alle openbare Organisatie -identificatienummers (OIN).

DigiD

DigiD werkt als een digitaal paspoort. Zo geeft DigiD u zekerheid over de identiteit van uw gebruikers.

DigiD Machtigen

Met DigiD Machtigen kan een persoon iemand machtigen die namens hem optreedt.

Digikoppeling

Digikoppeling is een set van standaarden voor elektronisch berichtenverkeer tussen overheidsorganisaties.

Digilevering

Digilevering levert berichten over belangrijke gebeurtenissen. Geabonneerde afnemers krijgen zo actuele en accurate gegevens uit basisregistraties.

Digimelding

Met Digimelding kunt u mogelijke onjuistheden in de gegevens van een (basis)registratie uniform, betrouwbaar en efficiënt terugmelden aan de bronhouder.

Diginetwerk

Diginetwerk is een afsprakenstelsel voor het koppelen van besloten netwerken van de overheid.

Digipoort

Digipoort is de ICT-centrale waar berichtenverkeer voor de overheid afgehandeld wordt.

DigiToegankelijk

DigiToegankelijk is de standaard waarmee overheidsorganisaties hun websites en apps toegankelijk moeten maken.

E-factureren

Met e-factureren verloopt het facturatieproces tussen leverancier en overheid volledig digitaal.

E-procurement

E-procurement is het elektronische berichtenverkeer rondom het beheersen en sturen van goederen- en dienstenstromen, vooral bij inkoopprocessen.

eHerkenning

Met eHerkenning loggen bedrijven en ondernemers in bij alle aangesloten overheidsorganisaties. 

eIDAS

eIDAS regelt dat burgers en bedrijven in de Europese Economische Ruimte (EER) met nationale inlogmiddelen terecht kunnen.

Federatief Berichten Stelsel

Het Federatief Berichten Stelsel (FBS) zorgt ervoor dat het versturen van berichten aan burgers en ondernemers eenvoudiger & efficiënter gaat.

IPv4 en IPv6-adressen voor de overheid

Logius beheert het Nederlandse overheidsbrede IPv6-nummerplankader. Ook geven we IP-adressen uit aan overheidsorganisaties

Machtigingenregister Digipoort

In het machtigingenregister Digipoort staat welke intermediair wat mag regelen voor welke klant. Logius beheert het register en maakt de koppelingen.

MijnOverheid

MijnOverheid is het persoonlijk portaal voor burgers. Ze vinden er hun persoonlijke gegevens en berichten op één plek.

NL GOV profile for CloudEvents

NL GOV profile for CloudEvents is een set Nederlandse afspraken over het gebruik van de internationale standaard CloudEvents.

Organisatie-identificatienummer (OIN)

Het OIN is een uniek identificerend nummer voor (semi-)overheidsorganisaties. Bij Logius kunnen organisaties een OIN of subOIN aanvragen.

Peppol

Peppol zorgt ervoor dat overheden en marktpartijen eenvoudig elektronische procurementgegevens kunnen uitwisselen, bijvoorbeeld e-facturen of e-inkooporders.

PKIoverheid

Het PKIoverheid-certificaat is een computerbestand dat fungeert als een digitaal paspoort. Logius is de Policy Authority (PA) van PKIoverheid.

Platform Stelsel van Basisregistraties

Het Platform Stelsel van Basisregistraties is het startpunt voor iedereen die wil werken met de (basis)registraties.

Samenwerkende Catalogi

Samenwerkende Catalogi zijn afspraken over informatie-uitwisseling over producten en diensten van de overheid.

Standaard Platform

Het Logius Standaard Platform is een landingsplek voor applicaties, waar gemeenschappelijke producten en diensten worden ontwikkeld.

Standard Business Reporting (SBR)

SBR is de Nederlandse standaard voor de digitale uitwisseling van alle bedrijfsmatige rapportages, zoals jaarrekeningen, vastgoedtaxaties en belastingaangiften.

Stelselcatalogus

De Stelselcatalogus is een online catalogus die inzicht geeft in welke gegevens het stelsel van basisregistraties bevat.

XBRL

XBRL is een open standaard voor het gestructureerd delen van bedrijfsmatige informatie via internet.