Main content

Met Digimelding kunt u, namens uw organisatie, mogelijke onjuistheden in de gegevens van een (basis)registratie uniform, betrouwbaar en efficiënt terugmelden aan de bronhouder van deze registratie. Terugmelden is één van de instrumenten om de kwaliteit van basisregistraties te borgen. U kunt Digimelding gebruiken als onderdeel van uw eigen applicaties. Of als los webportaal, waar u bijvoorbeeld ook de status van een eerdere terugmelding kunt zien.