Main content

Hieronder vindt u de onderhouds- en releasekalenders van onze diensten. Hiermee kunt u de nodige voorbereidingen treffen in de planning van uw organisatie.

Logius maakt niet altijd gebruik van een onderhoudsmoment. Per onderhoud- en releasemoment informeert Logius haar klanten minimaal 5 werkdagen voorafgaand aan het (extra) onderhoud via Logius.nl en per e-mail over eventuele onbeschikbaarheid van diensten.

Ga voor meer informatie naar de pagina DigiD update. Naast de releasedata vindt er twee keer per maand een DigiD-onderhoudsmoment plaats. Dit is iedere 2e maandag en woensdag van de maand tussen 00.00 en 06.00 uur. 

Afnemers van DigiD worden via een mailing, website en de Logius-app geïnformeerd over nieuwe DigiD-releases en -onderhoudsmomenten.

Ga voor meer informatie naar de pagina DigiD Machtigen update. Een keer per maand is een DigiD Machtigen-onderhoudsmoment ingepland. Dit is iedere 3e dinsdag van de maand tussen 00.00 en 06.00 uur.

Afnemers van DigiD-Machtigen worden via een mailing, website en de Logius-app geïnformeerd over nieuwe DigiD Machtigen-releases en -onderhoudsmomenten.

Het onderhoud vindt maandelijks elke tweede donderdag plaats van 18.00 - 00.00 uur

Ga voor meer informatie naar de update-pagina van de afzonderlijke diensten:

 

Hieronder vindt u de geplande onderhoudsdata en -tijden voor de infrastructuur van Digipoort. Logius maakt niet altijd gebruik van een onderhoudsmoment. Per onderhoud- en releasemoment informeert Logius haar klanten 5 werkdagen voorafgaand aan het onderhoud via deze website en per e-mail over eventuele onbeschikbaarheid voor berichtenstromen.

De onderhoudskalender voor gepland onderhoud van de infrastructuur van Digipoort is relevant voor alle overheden en alle berichtstromen. Het onderhoud vindt maandelijks elke tweede dinsdag op woensdag plaats van 23.00 uur - 07.00 uur op de volgende data: 

 • 11 december
 • 8 januari 
 • 12 februari 
 • 11 maart 
 • 8 april 
 • 13 mei 
 • 10 juni 
 • 8 juli 
 • 12 augustus 
 • 9 september 
 • 14 oktober 
 • 11 november 
 • 9 december

Hieronder vindt u de geplande onderhoudsdata en -tijden voor berichtenstromen van Digipoort. Logius maakt niet altijd gebruik van een onderhoudsmoment. Per onderhoud- en releasemoment informeert Logius haar klanten 5 werkdagen voorafgaand aan het onderhoud via deze website en per e-mail over eventuele onbeschikbaarheid voor berichtenstromen.

Digipoort Financieel (WUS en FTP)

Onderhoud op elke 3e woensdag van de maand van 18.00 uur - 00.00 uur:

 • 11 december
 • 15 januari
 • 19 februari
 • 18 maart
 • 15 april
 • 20 mei
 • 17 juni

 • 15 juli
 • 19 augustus
 • 16 september
 • 21 oktober
 • 18 november
 • 16 december

Berichtstromen

SBR Belastingdienst (WUS)

 • Inkomstenbelasting (winst en niet-winst)
 • Vennootschapsbelasting
 • Omzetbelasting
 • OB Suppletie
 • Uitstelverzoeken
 • Aanwijsposten
 • Verklaring Uitsluitend Zakelijk Gebruik Bestelauto (UZGB)
 • Intracommunautaire prestaties
 • Erfbelasting
 • Loonheffingen
 • Mini-One-Stop-Shop (MOSS)
 • Toeslagen

Belastingdienst (FTP)

 • Teruggaveverzoek EU BTW
 • Loonheffingen (grote berichten)
 • Bank- en beleggingsproducten
 • Eigenwoning- en lijfrentesparen
 • Verzekeringsproducten
 • Pensioenproducten

Onderhoud op elke 3e donderdag van de maand van 18.00 uur – 00.00 uur:

 • 12 december
 • 16 januari
 • 20 februari
 • 19 maart
 • 16 april
 • 21 mei
 • 18 juni
 • 16 juli
 • 20 augustus
 • 17 september
 • 22 oktober
 • 19 november
 • 17 december

Berichtstromen

SBR Belastingdienst  (WUS), machtigen en mededelen

 • Serviceberichten Aanslag (Btw, VpB, IB), Toeslagen, Uitstel
 • Machtigingen: opvoeren, activeren, intrekken
 • Dividend Withholding Tax (DWT)
 • Vooraf Ingevulde Aangifte (VIA)

Digipoort Sociaal & Financieel (WUS)

Onderhoud op elke 3e woensdag van de maand van 18.00 uur - 00.00 uur:

 • 11 december
 • 15 januari
 • 19 februari
 • 18 maart
 • 15 april
 • 20 mei
 • 17 juni
 • 15 juli
 • 19 augustus
 • 16 september
 • 21 oktober
 • 18 november
 • 16 december

Berichtstromen

SBR KvK/CBS, Belastingdienst, OCW, DigiInkoop, eFactureren en UWV

 • Verzuimmeldingen UWV:
 • DigiInkoop
 • E-factureren
 • Deponeren jaarrekening Kamer van Koophandel
 • Statistiekopgaven CBS
 • G-rekening Belastingdienst
 • Jaarverantwoording OCW
 • Country-by-Country reporting

Bekijk het actuele overzicht van onderhoudsmomenten aan de productieomgeving van MijnOverheid.