Main content

Hieronder vindt u de onderhouds- en releasekalenders van onze diensten. Hiermee kunt u de nodige voorbereidingen treffen in de planning van uw organisatie. Ga naar de update-pagina van de betreffende dienst voor meer details en data.

Logius maakt niet altijd gebruik van een onderhoudsmoment. Per onderhoud- en releasemoment informeert Logius haar klanten minimaal 5 werkdagen voorafgaand aan het (extra) onderhoud via Logius.nl, de Logius-app en per e-mail over eventuele onbeschikbaarheid van diensten.

Ga voor meer informatie naar de pagina BSNk update. Naast de releasedata vindt er iedere maand een BSNk-onderhoudsmoment plaats. Dit is iedere 1e dinsdag van de maand tussen 00.00 en 06.00 uur. Afnemers van BSNk worden via de website en de Logius-app geïnformeerd over nieuwe BSNk release- en onderhoudsmomenten.

Als het onderhoud aan de productieomgeving van het Centraal Aansluitpunt impact op de afnemers heeft, dan zal het Centraal Aansluitpunt hierover minimaal 14 dagen voor het onderhoud communiceren met de afnemers.

Het Centraal Aansluitpunt draait op infrastructuur dat zelf ook onderhoud kent. Uitgangspunt is dat dit onderhoud zonder impact plaatsvindt.

Als het geplande en afgestemde onderhoud van de infrastructuur toch tot impact leidt, zal het onderhoud buiten kantoortijden plaatsvinden en voor de afnemers van Centraal Aansluitpunt diensten gemeld worden op de onderhoudspagina van Logius en in de Logius App.

Ga voor meer informatie naar de pagina DigiD update. Naast de releasedata vindt er twee keer per maand een DigiD-onderhoudsmoment plaats. Dit is iedere 2e maandag en woensdag van de maand tussen 00.00 en 06.00 uur. 

Afnemers van DigiD worden via een mailing, website en de Logius-app geïnformeerd over nieuwe DigiD-releases en -onderhoudsmomenten.

Ga voor meer informatie naar de pagina DigiD Machtigen update. Een keer per maand is een DigiD Machtigen-onderhoudsmoment ingepland. Dit is iedere 3e dinsdag van de maand tussen 00.00 en 06.00 uur.

Afnemers van DigiD-Machtigen worden via een mailing, website en de Logius-app geïnformeerd over nieuwe DigiD Machtigen-releases en -onderhoudsmomenten.

Het onderhoud vindt maandelijks elke tweede donderdag plaats van 18.00 - 00.00 uur.

Ga voor meer informatie naar de update-pagina van de afzonderlijke diensten:

 

Het onderhoud vindt maandelijks elke tweede dinsdag op woensdag plaats van 23.00 uur - 07.00 uur

Ga voor meer informatie en de uitgebreide onderhoudskalender naar de update-pagina van Digipoort.

Onderhoud aan de berichtenstromen vindt maandelijks plaats.

  • Digipoort Financieel (WUS en FTP): Iedere maand de 3e woensdag van 18.00 uur - 00.00 uur
  • Digipoort Financieel (WUS en FTP) / Machtigen & Mededelen: Iedere maand de 3e donderdag van 18.00 uur – 00.00 uur
  • Digipoort Sociaal & Financieel (WUS): Iedere maand de 3e woensdag van 18.00 uur - 00.00 uur

Ga voor meer informatie en de uitgebreide onderhoudskalender naar de update-pagina van Digipoort.

Bekijk het actuele overzicht van onderhoudsmomenten aan de productieomgeving van MijnOverheid.

Voor het onderhoud van Standaard Platform geldt:

  • Gepland onderhoud met impact op de beschikbaarheid van HA uitgevoerde applicaties voert Standaard Platform uit op maandag van 17.00 tot 23.00 uur. 
    • Er wordt gereleased wat vorige week succesvol is getest en er wordt getest wat volgende week gepland staat te worden gereleased.
  • Gepland onderhoud zonder impact op de beschikbaarheid van HA uitgevoerde applicaties kan overdag worden uitgevoerd. De planning daarvan wordt vooraf gecommuniceerd via het daarvoor aangewezen communicatiekanaal.

Contact en ondersteuning

Zoekt u contact met Logius? We zijn op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur bereikbaar.