Main content

Iedereen mag Logius vragen om informatie openbaar te maken. Dat staat in de Wet open overheid (Woo). Uitgangspunt is dat de informatie van de overheid openbaar is. Er zijn wel uitzonderingen. Meer informatie over de Woo vindt u op www.rijksoverheid.nl

Woo-verzoek indienen bij Logius

Wilt u een Woo-verzoek indienen bij Logius? Dat kan per brief of per e-mail. Geef in uw verzoek zo precies mogelijk aan waarover u informatie wilt. Het kan zijn dat Logius u nog belt met vragen over uw verzoek. Het is dus handig als u bij het verzoek ook uw telefoonnummer doorgeeft.

U kunt uw Woo-verzoek per brief sturen naar:

Logius

Afdeling Juridische Zaken & Inkoop, Woo-coördinator

Postbus 96810

2509 JE Den Haag

Of stuur een e-mail naar: juridischezaken@logius.nl

Andere (openbare) informatie opvragen

Soms is het niet nodig om een Woo-verzoek in te dienen. Bijvoorbeeld als u vragen heeft over documenten die al op rijksoverheid.nl zijn gepubliceerd. In dat geval kunt u contact opnemen met de Woo-contactpersoon van het ministerie van BZK via de website van BZK.