Main content

Bureau Forum Standaardisatie ondersteunt en voert het secretariaat voor het Forum Standaardisatie bij zijn activiteiten om digitale samenwerking (interoperabiliteit) en leveranciersonafhankelijkheid te bevorderen.

2017

Forum Standaardisatie 10 jaar

Ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan  organiseerde het Forum Standaardisatie op 2 februari 2017 het drukbezochte symposium ‘Op digitale expeditie’, en maakte daarvoor een video (zie bovenstaande video 10 jaar Forum).

IV-meting

Halfjaarlijks doet het Forum Standaardisatie een meting van de implementatie van Informatie-veiligheidstandaarden bij overheidsorganisaties. Uit de meting begin 2017 bleek dat de adoptie van de Informatieveiligheidstandaarden blijft groeien, maar dat veel overheidspartijen nog wel een tandje bij moesten zetten om voor het einde van 2017 de IV-standaarden geïmplementeerd te hebben. Lees meer over de IV-meting in het digitale magazine van Forum Standaardisatie.

Monitor Open Standaarden toont verbetering adoptie

Uit de Monitor Open Standaarden 2016  blijkt dat de adoptie van standaarden opnieuw is gestegen, zowel in aanbestedingen als in GDI voorzieningen. Verdere verbetering blijft noodzakelijk. Bekijk het digitale magazine van de Monitor 2016.

Regelhulp Betrouwbaarheidsniveaus voor digitale dienstverlening

De overheid zet grootschalig in op betrouwbare digitale dienstverlening aan burgers en bedrijven. Hiervoor is het belangrijk dat overheden met voldoende betrouwbaarheid kunnen vaststellen wie er van de diensten gebruik maakt. Hierbij helpen authenticatiemiddelen. De regelhulp ‘Betrouwbaarheidsniveaus voor digitale dienstverlening’ helpt overheidsorganisaties te bepalen welk beveiligingsniveau nodig is.

Nieuwe versie Internet.nl

In juli 2017 lanceerde het Platform Internet-standaarden de nieuw ontworpen Internet.nl-testwebsite. Sinds het nieuwe ontwerp is het aantal bezoekers sterk toegenomen. Dagelijks voeren zij enkele duizenden testen uit. Meer dan 50% van de opnieuw geteste websites laat verbeteringen zien.

Oprichting Veilige E-mail Coalitie

Bedrijfsleven, brancheorganisaties en overheid gaan gezamenlijk misbruik, zoals phishing en het afluisteren van e-mail, aanpakken door e-mailbeveiligings-standaarden te implementeren. Zij hebben daarvoor begin 2017 de ‘Veilige E-mail Coalitie’ opgericht.

Oprichting Kennisplatform API's

Het Forum Standaardisatie is na initiatief van Geonovum samen met o.a. Kamer van Koophandel, het Kadaster en VNG Realisatie het Kennisplatform API's gestart. Dit Kennisplatform heeft als doel de Nederlandse overheid te assisteren bij het maken van tactische en strategische overwegingen bij de ontwikkeling van API's voor de ontsluiting van overheidsdata.

Informatieveiligheidstandaarden in Europa

De Europese Commissie heeft op 12 december een positief besluit genomen over 5 informatieveiligheids-standaarden die door het Forum zijn voorgedragen: STARTTLS/DANE (versleutelen e-mail), SPF (anti-phishing), STIX en TAXII (uitwisseling van cyber dreigingsinformatie). Deze standaarden mogen nu uitgevraagd worden in aanbestedingen.

Nieuwe Standaarden

Met instemming van het Forum Standaardisatie en het Nationaal Beraad Digitale Overheid werden in 2017 drie nieuwe standaarden op de ‘pas toe of leg uit’ lijst geplaatst:

  • AdES Baseline Profiles (digitale handtekeningen op documenten)
  • HTTPS en HSTS (veilige toegang tot websites)
  • STIX-TAXII (uitwisseling van cyber dreigingsinformatie)

Forum Standaardisatie adviseert overheden bij het gebruik van open standaarden omdat deze zorgen voor een betere uitwisselbaarheid en toegankelijkheid van gegevens. Op de lijst met Open Standaarden die wij beheren staan grondig getoetste standaarden. Door gebruik te maken van onze lijst hoeven overheden niet zelf het wiel uit te vinden en weten IT-leveranciers wat hun klanten willen.

2018

Het mandaat van het Forum Standaardisatie dat eind 2017 afliep, is verlengd tot eind 2021.

Het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) neemt de standaardisatietaak van het Nationaal Beraad van de Digicommissaris over.

Het Forum meet halfjaarlijks de adoptie van informatieveiligheidstandaarden. Begin 2018 wordt bekeken in hoeverre het streefbeeld van het Nationaal Beraad is gerealiseerd. De resultaten worden o.a. in een digitaal magazine gepubliceerd.

Video Open Standaarden wint Zilveren Cannes Corporate Award

De video van Forum Standaardisatie over het gebruik van open standaarden heeft een zilveren Corporate Media & TV Award gewonnen op het befaamde internationale Festival van Cannes!