Main content

Het Federatief Berichten Stelsel (FBS) wordt de nieuwe berichtenvoorziening van Logius. Met FBS kunnen organisaties berichten uit het eigen berichtenmagazijn via gemeenschappelijk gedefinieerde services beschikbaar stellen aan burgers en ondernemers. Organisaties die niet beschikken over een (geschikt) eigen berichtenmagazijn kunnen gebruik maken van het gemeenschappelijk Berichtenmagazijn voor Burgers en Ondernemers (BBO). FBS vervangt ook het huidige GLOBE, het berichtenmagazijn van de MijnOverheid Berichtenbox.  Onder FBS worden ook een set van stelselafspraken en een toekomstbestendig kostenmodel gerealiseerd.