Main content

Het Federatief Berichten Stelsel (FBS) wordt de nieuwe berichtenvoorziening van Logius. Met FBS kunnen organisaties berichten uit het eigen berichtenmagazijn via gemeenschappelijk gedefinieerde services beschikbaar stellen aan burgers en ondernemers. Organisaties die niet beschikken over een (geschikt) eigen berichtenmagazijn kunnen gebruik maken van het gemeenschappelijk Berichtenmagazijn voor Burgers en Ondernemers (BBO). BBO is de vervanger van GLOBE, de huidige berichtenvoorziening. Onder FBS worden ook een set van stelselafspraken en een toekomstbestendig kostenmodel gerealiseerd.

Nieuwe aanpak

In mei 2023 is besloten het Federatief Berichten Stelsel niet in 1 keer in te voeren, maar dit op te splitsen in 2 fases. Deze splitsing moet leiden tot een grotere beheersbaarheid van het programma. In fase 1wordt de huidige berichtvoorziening (GLOBE) vervangen door de nieuwe berichtvoorziening (BBO).  Functioneel verandert er voor aangesloten organisaties nog niks. In fase 1 is het nog niet mogelijk om als ondernemer aan te sluiten op de berichtenvoorziening. Wel komt er een nieuw beheerportaal beschikbaar en worden alle werkzaamheden uitgevoerd om de implementatie van de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (WMEBV) te kunnen ondersteunen.

In fase 2 worden de verschillende nieuwe functionaliteiten, zoals de generieke services en de mogelijkheid om aan te sluiten met een eigen magazijn geïntroduceerd. De uitvoering voor fase 2 wordt bepaald nadat fase 1 succesvol is afgerond.