Main content

Digikoppeling bestaat uit koppelvlakstandaarden, die logistieke afspraken bevatten voor digitale berichtenuitwisseling tussen overheden. Simpel gesteld voorziet Digikoppeling berichten die tussen overheden worden uitgewisseld van een digitale enveloppe.

2017

Organisaties kunnen nu ook zonder rechtspersoonlijkheid een Organisatie-identificatienummer (OIN) krijgen; een zogenaamd SubOIN.

Het vernieuwde CPA-Register is gelanceerd. Dit Register ondersteunt afnemers bij het aanmaken van CPA’s (Collaboration Protocol Agreement) voor gegevensuitwisseling volgens de Digikoppeling Koppelvlak-standaarden.

De compliance testvoorziening is verder doorontwikkeld. Alle ondersteunende voorzieningen voor Digikoppeling zijn nu in één portaal ondergebracht. Afnemers en leveranciers zijn hierdoor beter in staat uitgebreide testen uit te voeren.

Naar aanleiding van het besluit van de Regieraad Gegevens heeft Logius het koppelvlak WS-RM verwijderd uit de Digi-koppeling Standaard. Samen met het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING/VNG) is er een nieuwe marktscan Digikoppeling uitgevoerd. Leveranciers kregen opnieuw de mogelijkheid om hun dienstenaanbod aan te leveren. De resultaten zijn gepubliceerd op de Logius-website.

2018

Er wordt onderzoek gedaan naar de impact van verschillende nieuwe ontwikkelingen op de Digikoppeling Standaard. Zowel op het gebied van betrouwbaarheid en zekerheid van berichten (signing) als de transparantie van de berichtenketens en RESTful Api’s. Waar nodig wordt op basis hiervan de Standaard vernieuwd of aangepast.

In 2018 zal ook een begin gemaakt worden met het onder brengen van de  ondersteunende tools van Digikoppeling  binnen, wat uiteindelijk één portaal voor alle Stelseldiensten moet worden.

Overheidsidentificatienummers: 883 (2016: 783). Beschikbaarheid: 99,9% (Norm: 98%).