Main content

Het eProcurement domein binnen Logius bestaat uit de diensten DigiInkoop en e-factureren. Met e-factureren sturen leveranciers facturen elektronisch naar de overheid. DigiInkoop gaat nog een stap verder en ondersteunt het gehele proces van behoefte tot goedgekeurde factuur.

2017

Per 1 januari 2017 is e-factureren verplicht geworden voor alle leveranciers van de Rijksoverheid bij nieuwe inkoopovereenkomsten. Er is in 2017 gewerkt aan de verdere uitrol en het vergroten van het volume e-facturen aan de Rijksoverheid. De aansluiting van het Simplerinvoicing-netwerk op Digipoort is één van de oplossingen die hieraan heeft bijgedragen. 

Bij elf van de dertien eProcurement berichtstromen zien we een groei van het aantal berichten. Ook is het aantal leveranciers dat berichten verstuurt sterk toegenomen. Dit komt mede door een groei in gebruik van het Simpler-invoicing-netwerk en aansluiting op het e-factuurportaal. 

Het RijksInkoopRegister is in gebruik genomen. Daarin kunnen alle Rijksbrede contracten en voorgenomen aanbestedingen worden geraadpleegd.

2018

Vanuit de Europese Unie is in oktober 2017 een nieuwe norm voor e-facturatie vastgesteld (EN 16931). Europese overheden dienen uiterlijk april 2019 te voldoen aan deze norm. In 2018 moet duidelijk worden wat de impact is voor de (Rijks)overheid.

Elektronische inkoopberichten: 295.000 (2016: 324.000). Elektronische factuurberichten: 425.000 (2016: 411.000). Beschikbaarheid DigiInkoop en e-factureren: 99,7% (Norm: 98,8%).