Main content

Digipoort is de ICT-centrale waar berichtenverkeer voor de overheid afgehandeld wordt. Digipoort werkt als een elektronisch postkantoor. Digipoort ontvangt het bericht; controleert het bericht op een aantal eisen; bevestigt, desgewenst namens de organisatie, de ontvangst van het bericht. Logius zorgt voor de beschikbaarheid, juiste werking, continuïteit en beveiliging van Digipoort. We beheren zowel de infrastructuur van Digipoort als de standaarden.