×

De afgelopen week heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Ook op Logius heeft dit impact. Lees verder op de pagina Continuïteit dienstverlening Logius

Logius rapporteert

Logius rapporteert iedere vier maanden over de behaalde resultaten en de gevoerde bedrijfsvoering aan stakeholders én aan het ministerie van BZK: onze eigenaar en beleidsopdrachtgever. Dit doen we aanvullend op de formele (financiële) verantwoording die we uitvoeren in ons reguliere planning- en controlproces zoals voorgeschreven in de Rijksbegrotingsvoorschriften en Regeling Agentschappen.