Main content

Logius rapporteert iedere vier maanden over de behaalde resultaten en de gevoerde bedrijfsvoering aan stakeholders én aan het ministerie van BZK: onze eigenaar en beleidsopdrachtgever. Dit doen we aanvullend op de formele (financiële) verantwoording die we uitvoeren in ons reguliere planning- en controlproces zoals voorgeschreven in de Rijksbegrotingsvoorschriften en Regeling Agentschappen.

Ieder jaar vatten we de eerste twee viermaandsrapportages hieronder samen. De derde viermaandsrapportage publiceren we niet los, deze informatie vindt u terug in het jaarverslag.