Main content

De eerste vier maanden van 2020 was de beschikbaarheid van onze dienstverlening bijzonder goed. Ook tijdens de aangiftecampagne van de Belastingdienst, wat toch altijd een spannende tijd is. Door coronamaatregelen kwamen ook onze medewerkers thuis te zitten. Als dit gevolgen had voor het leveren of ontwikkelen van onze dienstverlening, dan hebben we dit met onze klanten en stakeholders besproken.

Iedere vier maanden doet Logius verslag en geeft een samenvatting van wat ze heeft gedaan. Deze pagina gaat over de periode januari tot en met april 2020.

Blijven verbeteren

Er zijn zaken waar we nog aan werken. Zo bouwen we ons financiële huishouden om naar een systematiek die past bij #éénLogius, gericht op dienstverlening en niet meer op voorzieningen. Ook blijven we werken aan onze manier van samenwerken volgens de SAFe-methode. Daarbij reflecteren we met input van medewerkers en stakeholders op de werking van deze aanpak. Dit doe we om samen te leren en verder te groeien.

Impact van corona

Tijdens de coronacrisis bleef de dienstverlening van Logius goed draaien en werden de afgesproken servicelevels gehaald. Het bleek dat medewerkers ook vanuit huis veel van het werk konden blijven doen. Toch ontkomen we er niet aan dat we soms wat minder efficiënt kunnen werken. Als dat effect heeft op de het leveren of verder ontwikkelen van onze dienstverlening, dan bespreken we dit samen met onze stakeholders en klanten.

Hoge continuïteit en beschikbaarheid dienstverlening

De beschikbaarheidsnorm voor vrijwel al onze diensten is gehaald. De diensten als MijnOverheid, Diginetwerk en de stelseldiensten waren zelfs 100% beschikbaar tijdens de eerste vier maanden.

Veiligheid en incidentafhandeling

Vanaf half maart 2020 is het kantoorpand van Logius gesloten vanwege de coronacrisis. We kunnen de afhandeling van incidenten, calamiteiten en crises op afstand doen. Dit heeft daarom geen directe gevolgen voor incident- en crisismanagement.

Financiën

De begroting jaarplan 2020 bedraagt € 223 miljoen. Dit betreft alle dienstverlening op het gebied van beheer en exploitatie en projectmatige werkzaamheden. Omdat we wijzigingen verwachten groter dan 5% op deze begroting, hebben we een 1e aanvullende begroting ingediend. Deze bedraagt € 234 miljoen. Tot en met april 2020 is € 67 miljoen gerealiseerd.

Betaalgedrag

Logius betaalde 97% van de facturen binnen 30 dagen. Dat is beter dan de norm van 95%, die de Rijksoverheid heeft afgesproken. In 2019 haalden we 91%. Dat kwam mede door een reorganisatie.

Personeel

  • In totaal zijn er 547 FTE in dienst en ingehuurd bij Logius. We werken aan de verhouding interne- externe collega’s.
  • Het aantal mensen met afstand tot de arbeidsmarkt ligt onder de norm. We hebben een plan gemaakt om extra mensen uit deze groep te werven.
  • Medewerkers hebben zich tijdens de coronacrisis wendbaar en flexibel opgesteld. Wel blijkt dat ze weinig tot geen verlof opnemen. Vanuit gezondheidsoverwegingen worden zij gestimuleerd om dit alsnog te doen.

Onze diensten: nieuwe functionaliteiten en doorontwikkeling

In de eerste vier maanden is een flink aantal zaken opgeleverd. Hieronder noemen we enkele opvallende, nieuwe of verbeterde functies in onze producten en diensten.

De ontwikkeling van DigiD en de DigiD app gaat door. Zo kunnen gebruikers nu een nieuwe DigiD app activeren met een bestaande actieve app op een ander apparaat, en ontvangen gebruikers een pop-up melding om te controleren of hun e-mailadres nog actueel is.

Een deel van de DigiD-gebruikers kan op dit moment geen identiteitsbewijs scannen (ID-check) met de DigiD app, omdat hun smartphone geen NFC-lezer heeft. Met de CheckID app kunnen gebruikers die wel een smartphone hebben met een NFC-lezer, nu iemand anders helpen die een telefoon zonder NFC heeft.

Na de vernieuwing van de website is het aantal keer dat bezoekers hun persoonlijke gegevens bekeken, meer dan verdubbeld. Dit kunnen persoonsgegevens zijn, of gegevens over de eigen woning zoals de WOZ. Ook de Berichtenbox doet het goed. Het percentage gelezen berichten in de Berichtenbox heeft in 2019 een mooie groei laten zien ten opzichte van 2018. Het percentage na 3 weken is gestegen van 46% naar 54% en na 6 weken van 53% naar 59%.

De beschikbaarheid van DigiPoort was 100%. Er zijn verschillende wensen van gebruikers KVK en SBR-wonen doorgevoerd in de serviceportalen. De transitie van Handel en Transport naar de Douane verloopt voorspoedig.

Het gebruik van eHerkenning blijft groeien. Mede door de overgang van UWV op eHerkenning. Er zijn nu meer dan 500.000 middelen geregistreerd. En meer dan 10 miljoen succesvolle authenticaties per jaar. Er is begin 2020 begonnen met de uitfasering van eHerkenning betrouwbaarheidsniveau 1 (eH1).

In februari zijn drie informatieplatformen ingericht. Deze platformen zijn een centraal informatiepunt voor burgers (Rijksoverheid.nl), ondernemers (ondernemersplein.kvk.nl) en dienstverleners (logius.nl).

De website digitoegankelijk.nl is overgegaan naar een nieuw (technisch) platform. Het model voor de toegankelijkheidsverklaring en de invulassistent zijn verbeterd. Ook zijn overheden aangespoord zich aan de wettelijke toegankelijkheidsverplichting te houden. En er werd een virtuele roadshow voorbereid.

Binnen DigiInkoop zijn we begonnen met het inzetten van slimme technieken om routinematige werk middels een datarobot te automatiseren.

De onderzoeken SBR-waardepropositie en SBR-adoptie, zijn opgeleverd en vertaald naar een actieplan. Dit is gedeeld met relevante partners. Samen met de overheid en bedrijven is de experimentenkalender 2020 gemaakt. Ook is een onderzoek en experiment afgerond rondom kunstmatige intelligentie (AI) en SBR: ‘Hoe kunnen gegevensstandaardisatie en algoritmen elkaar versterken?’

De pilot ouderlijk gezag in de zorg is afgerond. Daarnaast zijn onderzoeken gedaan, onder andere naar baliemachtigingen en naar ‘merkvorming’ rondom machtigen.

Contact en ondersteuning

Zoekt u contact met Logius? We zijn op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur bereikbaar.