Main content

Voor iedereen beschikbaar

We blikken terug op een bijzonder jaar. Een jaar waarin COVID-19 wederom grote invloed had op de Nederlandse samenleving en op het werk van Logius. We zijn trots op onze bijdrage aan een goed werkende digitale overheid, juist nu Nederland meer gebruik dan ooit maakt van onze dienstverlening.

Wij hebben ons in 2021 onder meer ingezet voor de digitale middelen waarmee Nederland het coronavirus onder controle probeert te krijgen. Tegelijkertijd was onze grootste bijdrage ‘simpelweg’ betrouwbare dienstverlening leveren, zodat bijvoorbeeld de forse toename in het gebruik van DigiD kon worden ondersteund.

Het lijkt zo gewoon dat onze dienstverlening betrouwbaar is, maar dit is meer dan ooit een hele prestatie. Dat komt door de nog steeds groter wordende dreiging van verstoringen van onze digitale infrastructuur door cyberaanvallen. We gingen dit succesvol tegen in nauwe samenwerking met onze partners.

Daarnaast hebben we het afgelopen jaar onze producten en diensten verder ontwikkeld. Daarbij hebben we ook gewerkt aan digitale inclusie, zodat onze dienstverlening duidelijk en bruikbaar is voor iedereen.

Zo zorgden we óók in 2021 dat onze dienstverlening altijd beschikbaar, veilig en toegankelijk bleef.