Main content

Onze dienstverlening realiseren met veel mensen thuis en enkele op kantoor… het lijkt inmiddels de gewoonste zaak. We hebben dan ook de dienstverlening geleverd die u van ons gewend bent. Voor al onze producten ligt de beschikbaarheid van januari tot en met april over de hele linie op de norm. Voor bijna alle producten en diensten is zelfs boven de norm gepresteerd. Daar zijn we trots op.

Altijd beschikbaar en veilig zijn is van vitaal belang voor de digitale overheid. Juist nu in deze coronatijd. Voor een betrouwbare digitale overheid, maar ook omdat sinds de coronapandemie in Nederland een duidelijke toename te zien is in het aantal cyberaanvallen via phishing en malware. Zo heeft Logius in de eerste maanden van dit jaar al meer dan 13.000 DigiD-accounts verwijderd zodat er geen misbruik van gemaakt kon worden. Dat is al ruim 13 keer meer dan voorgaande jaren. Daarnaast laat Logius veel phishingsites offline halen.

COVID-19

We hebben de ruimte en flexibiliteit gevonden om naast geplande doorontwikkeling in te spelen op wat nu nodig is in de bestrijding van het coronavirus.

Het RIVM cliëntenportaal is aangesloten op DigiD zodat Nederlanders hun vaccinatiegegevens kunnen inzien. We ondersteunen het ministerie van VWS met onze kennis en kunde bij de ontwikkeling van de CoronaCheck-app. En we onderzoeken andere mogelijkheden zoals het krijgen van het vaccinatieafschrift in de Berichtenbox.

Al met al vier zeer volle maanden. Met een dikke pluim voor alle medewerkers die iedere dag vanuit hun huis de vitale digitale dienstverlening draaiende houden, uiteraard samen met onze samenwerkingspartners.

Highlights dienstverlening

In de eerste vier maanden is een flink aantal zaken opgeleverd. Hieronder noemen we enkele opvallende, nieuwe of verbeterde functies in onze producten en diensten. Dit overzicht is een selectie en dus niet volledig.

Toegang

 • Er is ongekend veel gebruikgemaakt van DigiD in de afgelopen vier maanden: van 62 miljoen gebruikers en 143 miljoen authenticaties in 2020 naar 77 miljoen gebruikers en 190 miljoen authenticaties in 2021. Bovenop de piek in maart en april door de belastingaangifte, kwamen de afspraken voor coronatesten en coronavaccinaties. Het gebruik steeg in april met 25% en het aantal authenticaties zelfs met bijna 40%. Dit heeft geen negatieve invloed gehad op de servicelevels
 • Er is een vorm van machtigen ontwikkeld die het voor nabestaanden makkelijker maakt om met de Belastingdienst zaken van overleden personen af te handelen. Tot voor kort was er geen manier voor nabestaanden om de belastingzaken van een overledene digitaal te regelen. Men deed dit vaak door met de DigiD gegevens van de overledene in te loggen, hoewel dit niet mag. Voor dit probleem heeft Logius nu een oplossing gebouwd samen met, en voor de Belastingdienst.
 • Vanaf 8 januari is het mogelijk om in te loggen met een Nederlandse identiteitskaart via DigiD.
 • Aanvragen DigiD kan nu ook direct via de app. Gebruikers ontvangen dan geen gebruikersnaam en wachtwoord.

Interactie

 • In de eerste drie maanden is de Berichtenbox app meer dan 350.000 keer gedownload. Het totaal aantal downloads is nu bijna 4 miljoen.
 • De toegankelijkheid van de Berichtenbox app is verbeterd doordat bevindingen uit de toegankelijkheidstest zijn opgelost. Dit past in ons streven naar inclusieve voorzieningen.
 • De stijgende trend uit 2019 van het percentage geopende berichten in de Berichtenbox na 3 en 6 weken, heeft zich doorgezet in 2020. Voor berichten anders dan van Belastingdienst of UWV geldt dat deze na 3 weken door 70-75% en na 6 weken door 75-80% van de gebruikers zijn geopend
 • Woningeigenaren kunnen sinds 10 maart 2021 het Energielabel van hun woning via MijnOverheid inzien en sinds 1 april ook als PDF downloaden.

Gegevensuitwisseling

 • Voor de stelseldiensten zijn er voorbereidingen getroffen voor de migratie van de voorzieningen naar de nieuwe infrastructuur en naar het Logius Private Cloud (LPC).
 • Het platform stelsel van basisregistraties is in productie. Dit biedt gebruikers inzicht en overzicht van en over de basisregistraties, data en metadata. Zo staat alle relevante informatie op één plek, gebruiksvriendelijk en makkelijk zoek- en vindbaar.
 • Er zijn voorbereidingen getroffen voor de migratie van BSNk naar de nieuwe infrastructuur. De planning voor de migratie moet als gevolg van de vertraging bij de oplevering van de nieuwe infra herzien worden. Ook wordt de aanbesteding Applicatiediensten voor BSNk verder uitgewerkt.
 • De herbouw van Digipoort wordt verder voorbereid en de nadere overeenkomsten worden uitgevraagd.
 • Het RijksOverheids AccessPoint is verder doorontwikkeld zodat alle departementen zich kunnen registreren voor PEPPOL BIS 3. Voor het tweede kwartaal is in overleg met opdrachtgever BZK, de doorontwikkeling stop gezet vanwege niet toereikend budget.

Infrastructuur

 • De teams Berichtenbox voor Burgers en Ondernemers (BBO) zijn gestart met het onboarden op de Logius Private cloud (LPC). Daarmee is de eerste launching customer begonnen met het beproeven van het containerplatform.
 • De opdrachtbrief van BZK voor 2021 was vertraagd. Inmiddels is de opdracht wel verstrekt en is gestart met het uitzetten van de onderzoeksopdracht(en) en de uit te voerende PoC's.
 • Het minimal viable product van het Logius API Management Platform is opgeleverd. Dit is een doorontwikkeling van het Centraal Aansluitpunt. Met deze functionaliteit is het ontwikkelen, uitrollen en managen van ons API landschap een stuk eenvoudiger.
 • De websites Reizentijdenscorona.nl en Coronaconflict.nl zijn live gegaan op het Standaard Platform. ICTU, RIVM en DOC Direkt gaan ook digitale diensten ontwikkelen in deze cloudomgeving.

Beheer van stelsels & standaarden

 • We hebben de invulassistent van de toegankelijkheidsverklaring verder ontwikkeld. De kaders en richtlijnen voor het toegankelijk ontwikkelen van apps zijn geactualiseerd.
 • Er is gewerkt aan de vormgeving van de nieuwe website van eHerkenning. Er zijn voorbereidingen getroffen voor het stopzetten van EH1, en ook voor de realisatie van eHerkenning over de grens (eIDAS-uit).
 • Binnen Diginetwerk zijn stappen gezet me betrekking tot verbetering van de continuïteit, informatie beveiliging en het verhogen van de privacy.
 • De website SBR-NL.nl heeft een nieuwe huisstijl. Daarnaast is binnen SBR de taxonomie voor bestuursverslag in iXBRL opgeleverd. En er was een demo en validatie van experiment 3 en 4 van het Trusted Online Ecosystem.
 • De herbouw van de Samenwerkende Catalogi (SC) validator bij DICTU is voor een groot deel gevorderd. De Uniforme Productlijst is geactualiseerd met de belangrijkste wetswijzigingen en omvat enkele SDG producten uit Annex II en OOP.
 • Een internetconsultatie voor Peppol BIS order is uitgezet. Diverse operationele processen zijn opgesteld. Een LinkedIn-campagne adoptie Peppol is opgestart, en we hebben een update aan de website van NPa gedaan.
 • Voor PkiOverheid is een nieuwe Policy Autority geworven. Een nieuwe versie (4.9) van het Programma van Eisen (PvE) is gerealiseerd.

Klantcontactcentrum

 • In de maanden januari – april waren er aanzienlijk meer vragen als gevolg van de extra belangstelling voor Machtigen en het aanvragen van COVID-19 testen en vaccinaties.
 • Het aantal calls voor DigiD Machtigen is de eerste vier maanden van dit jaar verdubbeld: 2020: 13.265, 2021: 27.189.
 • De gemiddelde klanttevredenheid van de afgelopen vier maanden is 8,4. De norm is ‘hoger dan 7,5’.

Personeel

 • Op 20 mei zijn de resultaten van het medewerkeronderzoek bekend gemaakt. Daaruit blijkt: Onderlinge samenwerking scoort goed. We zijn tevreden over de inhoud van het werk, voelen ons betrokken en zijn bevlogen. Ook spreken we onze waardering naar elkaar uit en voelen we ons veilig op het werk. We werken hard, maar moeten ook aandacht hebben voor de balans en herstelbehoefte.  
 • Om de kosten te beperken en kwaliteit in huis te houden, is Logius bezig met een 'verambtelijkingsopgave'. Dat betekent dat we de beschikbare functies intern gaan invullen. Hier zetten we de komende maanden extra op in.
 • Op 1 januari 2021 was de bezetting eigen personeel 356 fte (inclusief stagiairs). Tot en met april 2021 is de bezetting met 9 fte toegenomen. We zetten in op verambtelijking om zodoende gedurende het jaar de kosten voor externe inhuur te beperken.
 • In april 2021 heeft Logius 9,55 fta collega’s met een afstand tot de arbeidsmarkt. Recent is een medewerker aangesteld, waardoor het aantal per 1 mei uitkomt op 10,33 fta. Daarmee zijn we goed op weg om het quotum in 2021 te halen.

Financiën

De totale uitnutting van de orderportefeuille tot en met april betreft 22% van het totale budget ad € 243 mln. De prognose bedraagt € 251,7 mln., € +8,6 mln. boven budget. Het totaal nog te verstrekken opdrachten, binnen het budget, bedraagt nog € 34 mln.

Contact en ondersteuning

Zoekt u contact met Logius? We zijn op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur bereikbaar.