Main content

Thuiswerken is niet nieuw meer, we worden steeds handiger met de tools en weten beter om te gaan met de wisselwerking tussen thuis en werk. Maar het blijft extra aandacht vragen om de continuïteit van onze dienstverlening te borgen. Met effect, want ook de tweede vier maanden van 2020 was de beschikbaarheid bijzonder goed.

Iedere vier maanden doet Logius verslag en geeft een samenvatting van wat ze heeft gedaan. Deze pagina gaat over de periode mei tot en met augustus 2020.

Opnieuw hoge continuïteit en beschikbaarheid dienstverlening

De beschikbaarheid van onze diensten is van vitaal belang voor de digitale overheid. Juist ook in coronatijd nu online werken en handelen vaak de norm is. Het is onze belangrijkste taak en daarvoor nemen we de maatregelen die nodig zijn. Met effect, want de beschikbaarheid van alle diensten was de afgelopen vier maanden nog steeds boven de afgesproken servicelevels. Daar zijn we trots op.

Aandachtspunt blijft de eerstelijnsondersteuning van het Klant Contact Centrum (KCC). Daar zijn door grote drukte de wachttijden iets langer dan normaal. We gaan onderzoeken of we op basis van statistische data beter kunnen voorspellen wanneer de hulpvraag groot zal zijn, zodat we onze capaciteit daarop kunnen afstemmen.

Personeel

Het voortschrijdend jaargemiddelde van het ziekteverzuim is de afgelopen vier maanden gelijk gebleven met 4,7%. Het aantal arbeidsbeperkten is sinds april met 4,7 FTA gestegen tot 8,4 FTA. Dit ligt nog onder de norm uit de quotumwet. We kijken waar mogelijkheden zijn om (meer) mensen met een beperking in te zetten. Nieuwe medewerkers lijken ook onder de huidige bijzondere omstandigheden een goede start te maken. Mede dankzij het online Logius Café en de planningssessies met zo’n 500 deelnemers. Hierin draagt iedereen bij aan het ‘Logius gevoel’.

Financiën

De jaarprognose ligt vrijwel op budget. Op totaalniveau worden opdrachten binnen budget gerealiseerd. We verwachten lichte onderbesteding op de opdrachten gefinancierd vanuit de investeringspost. En juist een lichte overbesteding op de opdrachten gefinancierd vanuit beleidsgelden.

Organisatie

Naast de operationele dienstverlening en programma’s werken we ook verder aan de toekomst en de organisatieontwikkeling van Logius. Afgelopen periode zijn de Ontwerpbegroting 2021 en de Tarieven-nota 2021 opgeleverd. We werken aan het addendum bij het Organisatie-en Formatieplan, het Jaarplan 2021, en de Logius Roadmap.

Onze diensten: nieuwe functionaliteiten en doorontwikkeling

In de tweede vier maanden is een flink aantal zaken opgeleverd. Hieronder noemen we enkele opvallende, nieuwe of verbeterde functies in onze producten en diensten.

Voor de meeste van onze websites hebben we teksten, techniek en structuur verbeterd. Zodat onze informatie voor zoveel mogelijk mensen te gebruiken en begrijpen is. Bijvoorbeeld ook voor blinden die afhankelijk zijn van voorleesapparatuur. Toegankelijkheid heeft voor Logius hoge prioriteit en we zullen eraan blijven werken. Onze vorderingen hebben we vastgelegd in toegankelijkheidsverklaringen, deze zullen we regelmatig bijwerken.

DigiD is erkend als Europees inlogmiddel. Hierdoor kunnen Nederlanders in 2021 hun DigiD gebruiken om in te loggen bij andere Europese overheden. Handig voor bijvoorbeeld Nederlandse expats of studenten in het buitenland.

Daarnaast kunnen mensen die wonen in het buitenland en geen Nederlandse nationaliteit hebben, voortaan ook een DigiD aanvragen. Daarvoor moeten zij wel de nationaliteit van een land in de Europese Economische Ruimte (EER) hebben. Vooral grensarbeiders zullen profijt hebben van deze ontwikkeling.

Het is voortaan mogelijk om bij Amsterdam UMC in te loggen via de DigiD app, waarmee een eenmalige controle (ID-check) van een paspoort, rijbewijs of identiteitskaart is uitgevoerd. Het UMC is het eerste ziekenhuis dat de eenmalige ID-check vereist tijdens het inloggen met de DigiD app. Vanaf 2021 zal de hele zorgsector overstappen op deze manier van inloggen.

Burgers kunnen nu ook iemand machtigen om namens hen zaken te doen met UWV, het CIBG donorregister, en de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

De nieuwe app heeft een nieuw uiterlijk dat aansluit bij de website MijnOverheid. Ook is de menustructuur aangepast en is het nu mogelijk om in de app nieuw aangesloten organisaties te selecteren waarvan gebruikers post willen ontvangen. Nieuw is ook dat de Berichtenbox app geopend moet worden met de DigiD app.

Sinds 1 juli is het Standaard Platform van I&W officieel in beheer bij Logius. De snelle lancering van het coronadashboard op dit platform heeft de kracht ervan al aangetoond.

Het Kenniscentrum XBRL houdt zich bezig met standaarden voor het digitaal delen van (financiële) gegevens. Het centrum richt zich op het beheren en ontwikkelen van taxonomieën, het uitvoeren van experimenten, en het opbouwen en delen van kennis over XBRL met publieke en private partijen.

Met de Routeringsvoorziening van Logius is de aansluiting op meerdere inlogmiddelen in één keer geregeld. Dit levert deelnemers veel gemak: één technische aansluiting en daarmee één contract, één factuur en één contactpersoon. De eerste klant, ABN AMRO pensioenen, is inmiddels op de Routeringsvoorziening aangesloten.

De aanbesteding voor Infrastructuur en SIEM SOC is gegund aan Solvinity en Deloitte. Samen met deze partijen werken we aan toekomstvaste en flexibelere digitale overheid

Contact en ondersteuning

Zoekt u contact met Logius? We zijn op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur bereikbaar.