Main content

Continu beschikbaar en veilig

Het coronavirus hield Nederland in zijn greep. Daardoor deden meer mensen hun zaken digitaal met de overheid. Wat ook kon, omdat de diensten van Logius continu beschikbaar en veilig waren. Een grote prestatie van onze medewerkers. Deze coronatijd wijst ons er extra op de digitale dienstverlening voor burgers en bedrijven beter, inclusief en veilig te maken. Daarin ligt een grote gezamenlijke opgave. Ondanks het thuiswerken is het in samenwerking met onze partners gelukt om voortgang te boeken.

De beschikbaarheid van onze diensten was onverminderd hoog

In het coronajaar was de beschikbaarheid van onze diensten en producten over de hele linie op de norm. Voor bijna alle producten en diensten is zelfs boven de norm gepresteerd. Daardoor konden publieke organisaties burgers en bedrijven onverminderd van dienst zijn. Voor DigiD en MijnOverheid was de beschikbaarheid 99,97% en voor veel andere diensten zoals Digimelding en Digilevering zelfs 100%.

Het gebruik van verschillende diensten nam toe

Enkele voorbeelden: Voor eHerkenning, het inlogmiddel waarmee ondernemers veilig zaken kunnen regelen bij de overheid, ging het aantal gebruikers naar meer dan 540.000. Het aantal aansluitingen op Diginetwerk groeide tussen maart en december met bijna 20%. Via Diginetwerk kunnen overheidsorganisaties op een veilige manier gegevens uitwisselen.

Meer burgers gebruiken DigiD met hoger betrouwbaarheidsniveau

Steeds meer mensen gebruiken nu de DigiD app en stappen over op betrouwbaarheidsniveau Substantieel. Veel overheidsorganisaties willen het mogelijk maken om via de DigiD app veilig in te loggen op hun eigen diensten. Sinds 2020 kan dat. De Berichtenbox van MijnOverheid had de primeur.

De toegankelijkheid van verschillende Logius-diensten is verbeterd

Het uiterlijk van de Berichtenbox-app sluit bijvoorbeeld beter aan bij de website MijnOverheid. Daardoor is duidelijker dat de app en de site bij elkaar horen. Ook onderzoekt Logius sinds vorig jaar doorlopend hoe tevreden gebruikers zijn over MijnOverheid.

De mogelijkheden voor machtigen zijn vergroot

Mensen kunnen sinds 2020 ook iemand toestemming geven om namens hen zaken te regelen met UWV, het Donorregister en de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Op de website, machtigen.digid.nl, kan iedereen eenvoudig anderen machtigen.