Main content

Iedere vier maanden doet Logius verslag en geeft een samenvatting van wat ze heeft gedaan. Deze pagina gaat over de periode januari tot en met maart 2023. U vindt hier het voorwoord van Tom Kok, en de samenvatting van de rapportage.

Wilt u de volledige rapportage als pdf ontvangen? Stuur dan een e-mail naar communicatie@logius.nl.

Voorwoord

Met de Viermaandsrapportage januari t/m april 2023 verantwoordt Logius zich naar de eigenaar. Logius leverde deze vier maanden continuïteit in dienstverlening: de beschikbaarheid lag over de hele linie op of boven de norm van 99,8 % beschikbaarheid. Dat is excellent beheer.

In deze periode verscheen het rapport van het Adviescollege ICT-toetsing over de migraties naar de nieuwe IT-infrastructuur. AcICT constateert dat de voorgenomen vervanging te omvangrijk is geworden. Wij zijn begonnen samen met BZK en de partners in de Generieke Digitale Infrastructuur dit advies te vertalen naar een eenvoudigere aanpak. Waarbij wij ook de bestuurlijke driehoek versterken en de relatie opdrachtgever en opdrachtnemer professionaliseren.

Zo zorgen we ervoor dat burgers en bedrijven hun zaken altijd en overal met de overheid kunnen doen. Daarvoor is Logius opgericht, dat is wat wij doen.

Samenvatting domeinen

Toegang

 • Begin maart was een verstoring van de beschikbaarheid van DigiD. We hebben verbeteringen doorgevoerd om de oorzaak daarvan in de toekomst te voorkomen.
 • De Direct ingaande baliemachtiging is voor alle afnemers beschikbaar en te gebruiken.

Interactie

 • De continuïteit en veiligheid van MijnOverheid is gewaarborgd voor gebruikers en afnemers (>99,98% beschikbaar).
 • Functionaliteit voor inzien van Energielabel voor inzittenden (lees: ‘huurders’) is gerealiseerd, en kan zodra de wettelijke basis daarvoor geregeld is (1 juli) ‘live’ worden gezet.

Publicatie

 • Ruim 200.000 Officiële Publicaties zijn gepubliceerd.
 • Met name op de bedrijfsvoering moet nog veel ingeregeld worden. Dit heeft zijn weerslag op de efficiëntie van de operationele beheersing: doorlooptijden worden vergroot en de werkdruk op de medewerkers binnen bedrijfsvoering is hoog.

Gegevensuitwisseling

 • De continuïteit en veiligheid van Digipoort, Digimelding, Digilevering, Stelselcatalogus, COR, CPA Register, DigiInkoop is gewaarborgd.
 • De eerste omgevingen van DigiInkoop zijn ‘neergehaald’.
 • De Azure test- en ontwikkelomgeving is in gebruik genomen om verder te kunnen met de herbouw van Digipoort.

Infrastructuur

 • De beschikbaarheid van Diginetwerk was 100%.
 • Begin 2023 is de nieuwe meting Informatieveiligheidstandaarden en Monitor Open Standaarden 2022 opgeleverd.
 • Self Service Portaal (MVP) van Standaard Platform is gereed.
 • Het AC-ICT rapport is in ontvangst genomen en wordt met hoge prioriteit bestudeerd.

Samenvatting algemeen

Logius kijkt terug op een bewogen start van 2023 met een stevig AC-ICT advies en een nieuwe tijdelijk Algemeen Directeur.

Beschikbaarheid

De continuïteit en veiligheid van onze voorzieningen, stelsels en standaarden staat centraal. Wij kijken dan ook positief terug op de beschikbaarheidscijfers (op een incident in maart na).

Financiën

De totale (gewijzigde) begroting sluit op € 357,4 mln. De totale prognose komt uit op € 354,9 mln., een onderschrijding van € 2,5 mln. Deze onderschrijding wordt in belangrijke mate veroorzaakt door het saldo van:

 • overschrijdingen als gevolg van kosten vertraging IT-fundament afgerond, niet begrote kosten kleine doorontwikkeling en;
 • onderschrijdingen B&E GDI. Er is een delta tussen de begroting B&E GDI ad € 228,3 mln en de opdracht B&E ad € 212,6 mln. Totdat er voldoende duidelijkheid is over de oplossingen voor deze financiële delta, wordt door Logius vanuit het principe van voorzichtigheid gestuurd op intern naar beneden bijgestelde budgetten. Dit sluit ook aan op de spelregels centrale financiering om oplossingen te vinden voor financiële knelpunten in afstemming met de opdrachtgever.

Opdrachtenverstrekking

Logius streeft ernaar om financieel gedekt te werken. Het is noodzakelijk om de opdrachtenverstrekking te versnellen. Van de begroting ad € 357,3 mln. staat een nog te verstrekken bedrag open van € 298,2 mln. 

Personeel en Organisatie

Met de komst van een nieuwe programmamanager voor het dossier Samenwerking Logius en KOOP wordt focus gelegd op het afronden van de lift & shift van KOOP naar Logius en het vormgeven van de samenwerking op overige bedrijfsvoeringsfuncties (communicatie, strategisch advies, recruitment). Logius heeft een succesvol eerste kwartaal gehad qua werving en heeft circa 30 nieuwe collega’s mogen verwelkomen. In het eerste thematisch Sociaal Medisch Team overleg is met het voltallig leidinggevend kader gesproken over vitaliteit en is aangegeven dat de groep als eerste aan de slag wil met het thema Sociale Veiligheid.

Transparante overheid

Logius heeft meerdere initiatieven opgezet om haar informatiehuishouding te verbeteren. Daarnaast is een multi-disciplinair team (Open op Orde) opgezet dat hieraan werkt.

Inkoopsysteem

Logius is begin 2023 overgegaan op een nieuw inkoopsysteem. Het systeem DigiInkoop is hierbij vervangen door Onventis. Als gevolg hiervan is vertraging opgelopen in het inkoopproces wat effect heeft op de volledigheid van geboekte inkoopfacturen.

Duurzaamheid

Een nieuwe coördinator duurzaamheid is op 15 mei gestart die zich o.a. richt op duurzame inkoop (m.b.v. RIS van BZK).