Main content

Dit is Logius

Logius zorgt ervoor dat mensen en organisaties gebruik kunnen maken van de digitale diensten van de overheid. Onze dagelijkse praktijk is het verbinden van overheid, burgers en bedrijven. Mensen kennen ons van bijvoorbeeld DigiD, MijnOverheid en Digipoort. Dankzij deze diensten van Logius kunnen mensen hun belastingaangifte doen, kan een overheidsorganisatie digitaal post sturen en kan de Douane miljoenen berichten over inkomende en uitgaande goederen verwerken. We werken in het hart van de digitale overheid. En daar zijn we trots op.

Onze kernwaarden

Betrouwbaar

Veel digitale overheidsdienstverlening maakt gebruik van onze diensten en daarom zorgen wij ervoor dat deze onder alle omstandigheden veilig, privacybestendig en beschikbaar zijn. We zijn betrouwbaar en transparant in wat we doen, zodat duidelijk is wat we kunnen betekenen.

Kompas van Logius

In ons kompas staat wat u van Logius mag verwachten en waarop u ons kunt aanspreken. Ook vertellen we over onze ambities én ontwikkelopgave.

Vakkundig

We zijn goed in ons vak en geven professioneel advies. We kijken vooruit en leren continu bij. Wensen en behoeften vertalen we naar generieke diensten die voldoen aan de gestelde kwaliteitsstandaarden. We schakelen op het juiste moment de juiste (externe) partij in bij de realisatie en voeren effectief regie op leveranciers.

In eenvoud

We zoeken naar de goede balans tussen de complexiteit van ons vakgebied en de vertaling daarvan in gebruiksvriendelijke diensten. We leggen goed uit hoe onze voorzieningen werken.

Klanten en stakeholders denken mee over ontwikkeling Logius

Logius heeft in 2018 een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Klanten vertelden op welke punten ze tevreden waren én waar Logius nog huiswerk te doen heeft. We zijn blij dat we vooral bekend staan om onze betrouwbare dienstverlening die vrijwel altijd beschikbaar is. En we gaan aan de slag met drie ontwikkelpunten: 

Meer uitdragen van onze rol als adviseur voor de digitale overheid

Logius ontwikkelt zich van een productgerichte beheerorganisatie naar een klantgerichte dienstverlener. We vragen onze klanten wat ze nodig hebben en gaan de gevraagde diensten vanuit één samenhangend portfolio aanbieden, zodat voor onze klanten duidelijker is wat Logius in huis heeft. We investeren in vakkundige mensen die onze klanten daarbij goed kunnen adviseren.

Het vereenvoudigen van onze dienstverleningsprocessen

We hebben een verandering in gang gezet om het aanbod van onze diensten te vereenvoudigen. We vragen onze klanten om feedback op onze dienstverlening en door een nieuwe werkwijze (agile) kunnen we deze snel omzetten in verbetervoorstellen en daadwerkelijk veranderingen realiseren.

Merkbaar kortere lijnen hanteren en resultaatgericht werken

Onze stakeholders en klanten krijgen een directere rol in het vernieuwen van onze dienstverlening. We laten hen steeds de laatste resultaten zien en vragen daar feedback op. En we blijven in kleine stapjes verbeteren tot het gewenste resultaat is bereikt.

Highlights klanttevredenheidsonderzoek Logius

De afbeelding geeft de highlights weer van het klanttevredenheidsonderzoek van Logius.

1. Organisatie

Op organisatieniveau zijn de drie kernwaarden getoetst die sinds 2018 zijn vastgesteld. De kernwaarde 'vakkundig' scoort 40-60% neutraal. 72% vertrouwt er op dat de diensten van Logius beschikbaar en veilig zijn. Dit weerspiegelt de kernwaarde 'betrouwbaar'. De kernwaarde 'in eenvoud' scoort 35-45% neutraal.

Klanten over Logius:

 • Van de respondenten waardeert 65% de snelheid van de gegeven reactie door het Servicecentrum
 • 83% ervaart contact met het Servicecentrum als vriendelijk en correct
 • 64% van de respondenten gebruikt de communicatiekanalen van Logius
 • Meer dan 50% bezoekt wel eens een evenement van Logius

2. Dienstverlening

De klanten zijn het meest positief over:

 • De onderhouds- en storingscommunicatie
 • De betrouwbare technologie
 • De kennis die Logius heeft over digitale dienstverlening

Onze top drie ontwikkelpunten:

 • Meer uitdragen van onze rol als adviseur voor de digitale overheid
 • Het vereenvoudigen van onze dienstverleningsprocessen
 • Merkbaar kortere lijnen hanteren en resultaatgericht werken

3. Over het onderzoek

De respondenten zijn aangesloten op:

 • 44% DigiD
 • 24% MijnOverheid
 • 12% Digikoppeling
 • 6% DigiD Machtigen
 • 5% Digimelding
 • 4% Digilevering
 • 3% Digipoort
 • 3% Stelselcatalogus

Het responspercentage is 22,7%, 613 mensen hebben de vragenlijst ingevuld.

De respondenten zijn mensen binnen de klantorganisatie met wie Logius regelmatig (operationeel) contact heeft. Eén op de vier klanten is in 2018 nieuw aangesloten op een voorziening van Logius.

Onze collega's

Logius begon in 2006 met een klein clubje mensen. De afgelopen jaren zijn we uitgegroeid tot een professionele organisatie met bijna 500 collega’s. Je vindt bij ons professionals met passie voor hun vak en de digitale overheid. We werken in een informele sfeer met veel ruimte voor samenwerking en eigen initiatief. Benieuwd naar onze collega's? Bekijk hieronder het personeelsoverzicht en welke functies zoal bij Logius voorkomen.

Overzicht personeel Logius

Bij Logius werken in totaal 483 medewerkers, waarvan 172 extern en 311 intern. De interne medewerkers bestaan uit 125 vrouwen en 186 mannen. De leeftijden zijn als volgt verdeeld:

 • Onder de 25 jaar: 5
 • Tussen 25-34 jaar: 62
 • Tussen 35-44 jaar: 106
 • Tussen 45-54 jaar: 99
 • Tussen 55-59 jaar: 18
 • Boven 60 jaar: 21

De 10 meest voorkomende functies bij Logius

 

1 Ketenbeheerder

Een Ketenbeheerder is verantwoordelijk voor de kwaliteit, veiligheid en continuïteit van de voorzieningen waar Logius verantwoordelijk voor is.

2 Service Manager

Een Service Manager zorgt voor de levering van de producten en diensten van Logius. Tevens is hij of zij het aanspreekpunt voor afnemers en leveranciers van de dienstverleningsketen. Een Service Manager behartigt de belangen en overziet het grote geheel.

3 Product Owner

Een Product Owner is verantwoordelijk voor het maximaliseren van de waarde van het (business) product alsook van het ontwikkelteam.

4 Architect

Een belangrijk deel van het werk van een Architect is ervoor zorgen dat business en informatie architecturen tot kaders worden uitgewerkt, kaders die worden begrepen en toegepast door het Agile ontwikkelteam en de beheerders van de Logius-voorzieningen.

5 Clustermanager

Een Clustermanager is verantwoordelijk voor een team, bewaakt de capaciteit en zorgt voor continuïteit. Dit doet hij of zij op een praktische, motiverende en oplossingsgerichte manier. Het is van belang dat het team zich blijft ontwikkelen, zowel op vakinhoudelijk als op persoonlijk vlak.

6 Developer Een developer bouwt aan bijvoorbeeld software en applicaties voor onze producten en diensten.
7 IB Specialist De IB (Informatie Beveiliging) Specialist is medeverantwoordelijk voor het opstellen, onderhouden, bewaken van het IB proces en IB beleid. Daarbij draagt hij of zij bij aan het beschrij­ven, onderhouden en reviewen van de IB paragraaf van de informatiearchitectuur van stelselproducten. Middels een Agile aanpak krijgt de specialist zicht op de kansen en IB gerelateerde bedreigingen van de voorzieningen.
8 Relatie Adviseur

Een Relatie Adviseur ondersteunt Logius bij het beheren van de klantportefeuille en bij de acquisitie van nieuwe relaties in de breedste zin van het woord. Hij of zij heeft veel direct contact met afnemers en is medeverantwoordelijk voor het behalen van de aansluit doelstellingen en strategische doelstellingen van het team.

9 Fraude en data expert

Een Fraude en Data Expert bestrijdt dreigingen van misbruik en andere bewuste aantastingen van de digitale overheid door analyse en onderzoek van data. Hij of zij levert een stevige bijdrage aan de veiligheid en betrouwbaarheid van de dienstverlening van Logius en de cyberweerbaarheid van burgers en bedrijven.

10 Medewerker Contactcentrum

Een Medewerker Contactcentrum is het aanspreekpunt voor meldingen en aansluitingen van klanten zoals Belastingdienst, UWV, banken en andere organisaties. Daarnaast is hij of zij diegene die de tweedelijns meldingen van burgers oppakt.