Main content

Iedere vier maanden doet Logius verslag en geeft een samenvatting van wat ze heeft gedaan. Deze pagina gaat over de periode mei tot en met augustus 2021. U vindt hier het voorwoord van Joop Groen en Yvonne van der Brugge en de samenvatting van de rapportage. 

Wilt u de volledige rapportage als pdf ontvangen? Stuur dan een e-mail naar communicatie@logius.nl.

Voorwoord

Continuïteit van dienstverlening

Altijd beschikbaar en veilig is van vitaal belang voor de digitale overheid, juist nu in coronatijd. Met trots kan ik u melden dat we de afgelopen vier maanden weer de continuïteit in de dienstverlening geleverd hebben die u van ons gewend bent: van elke dienst ligt de beschikbaarheid van mei tot en met augustus ruim boven de gestelde normen. Tegelijkertijd is het goed om te realiseren dat het steeds minder vanzelfsprekend is dat we die continuïteit leveren.

Aanvallen

Ook voor ons is de steeds grotere dreiging op gebied van cyber een feit. We zien dat het aantal DDoS-aanvallen ongekend hoog is en ook het aantal Notice and Take Downs (NTD’s) van phishing websites klimt gestaag. Daarnaast hoef je maar een krant open te slaan of je leest over hackers en ransomware. Grote bedrijven en ook publieke organisaties, zelfs ziekenhuizen, worden wereldwijd aangevallen.

Als de dienstverlening van Logius stilvalt, heeft dat effect op de dienstverlening van de hele overheid met grote gevolgen voor burgers en ondernemers. Om de systemen van de digitale overheid tegen cybercriminaliteit te beschermen werken we nauw samen met onze partners.

Versterking

Informatiebeveiliging is voor ons een continu proces. Ik ben dan ook blij dat Logius nu een CIO-functie heeft. De CIO zit in het directieteam en hij kan met zijn kennis en ervaring ons verder en beter begeleiden in de wereld van cyber, maar ook op het gebied van life cycle management, compliancy, informatiebeveiliging en nog veel meer. Ik ben ervan overtuigd dat goede inhoudelijke kennis van wat we al dagelijks doen in onze organisatie ook binnen het directieteam aanwezig moet zijn. Dat hebben we nu geregeld als onderdeel van de versterking van onze hoofdstructuur. Een ander onderdeel van die versterking is de komst van de nieuwe directie Programmacoördinatie, Stelselregie en Standaardisatie. Bij elkaar opgeteld, hebben we zo een volgende stap gezet in het borgen van continuïteit van onze dienstverlening.

Dit voorwoord is geschreven door Joop Groen, plaatsvervangend algemeen directeur Logius a.i. en Yvonne van der Brugge, algemeen directeur Logius.

 

Samenvatting

  • We zien het gebruik van DigiD flink veranderen, waarbij de behoefte aan veiliger inloggen steeds verder groeit. Vooral het gebruik van DigiD Substantieel (inloggen via DigiD app) is in de afgelopen maanden met ongeveer 400.000 gebruikers per maand toegenomen. 
  • De toegankelijkheid van portalen is verbeterd en voor de Berichtenbox is de toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd. Hiermee zorgen we dat onze dienstverlening voor alle gebruikers toegankelijker wordt.
  • De doorontwikkeling van de Stelseldiensten heeft een boost gekregen door de oplevering van een eerste versie van het Platform Stelsel van Basisregistraties. Dit platform geeft inzicht en overzicht in wat Logius te bieden heeft aan overheden die voor hun dienstverlening aan burgers en bedrijven gebruik maken van gegevens uit (basis)registraties.
  • Logius heeft door het gebruik van DigiD en inzet van de DigiD helpdesk een belangrijke bijdrage geleverd aan de Corona check app-dienstverlening. Hierdoor is wel het aantal binnenkomende telefoongesprekken bij de DigiD helpdesk sterk toegenomen.
  • De oplevering van de nieuwe infrastructuur heeft vertraging opgelopen. Het traject is herpland en de eerste deadline is gehaald. Maar omdat dit traject impact heeft op alle voorzieningen van Logius houdt dit extra aandacht en prioriteit.
  • De doorontwikkeling van de eProcurementpoort is stopgezet vanwege kostenoverschrijding op de lopende opdracht en ontbreken van aanvullende financiering.
  • Gedurende het jaar is veel aandacht geweest voor verambtelijking, vanwege krapte op de arbeidsmarkt blijft het realiseren van deze ambitie een grote uitdaging. In de zomerperiode is een externe arbeidsmarktdeskundige aangetrokken om Logius als werkgever beter te positioneren op de arbeidsmarkt.
  • De afgelopen periode is de meerwaarde onderzocht van een samengaan met het Kennis en exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP). Daarbij is rekening gehouden met een mogelijke stapeling van veranderingen en is gekozen voor een stapsgewijze samenwerking die recht doet aan het absorptievermogen van beide organisaties.

Contact en ondersteuning

Zoekt u contact met Logius? We zijn op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur bereikbaar.