Digikoppeling

Zoals een brief in een envelop gaat voor verzending, zo gaat een elektronisch bericht in een digitale verpakking. Digikoppeling bestaat uit koppelvlakstandaarden, die logistieke afspraken bevatten voor berichtenuitwisseling tussen overheden. Met één Digikoppeling-implementatie in uw eigen ICT-omgeving kunt u berichten uitwisselen met alle overheden en aansluiten op vrijwel alle e-overheidbouwstenen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld basisregistraties, het Omgevingsloket of Digilevering.

Zowel overheidsorganisaties als particuliere organisaties met een publieke taak kunnen Digikoppeling gebruiken.

Digikoppeling is één van de Stelseldiensten.

Voordelen

  • Veilige en betrouwbare berichtuitwisseling door gebruik van PKIoverheid-certificaten en het Organisatie-identificatienummer 
  • Gestructureerde berichtuitwisseling door eenduidige logistieke afspraken
  • Snelle berichtuitwisseling door efficiënte samenwerking van overheden
  • Kostenbesparing door éénmalige implementatie voor meerdere toepassingen

Kosten

Logius brengt geen kosten in rekening voor het gebruik van Digikoppeling en biedt kostenvrij aansluitondersteuning voor basisregistraties, manifestpartijen, gemeenten, provincies en waterschappen.

Houd wel rekening met kosten voor een ICT-leverancier die Digikoppeling in uw systemen implementeert en voor eventuele aanpassingen aan uw systemen.

Meer weten?

Wilt u meer weten over Digikoppeling?

Naar Detailinformatie