Digikoppeling

Zoals een brief in een envelop gaat voor verzending, zo gaat een elektronisch bericht in een digitale verpakking. Digikoppeling bestaat uit koppelvlakstandaarden, die logistieke afspraken bevatten voor berichtenuitwisseling tussen overheden. Met één Digikoppeling-implementatie in uw eigen ICT-omgeving kunt u berichten uitwisselen met alle overheden en aansluiten op vrijwel alle e-overheidbouwstenen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld basisregistraties, het Omgevingsloket of Digilevering.

Zowel overheidsorganisaties als particuliere organisaties met een publieke taak kunnen Digikoppeling gebruiken.

Digikoppeling is één van de Stelselvoorzieningen.

Voordelen

  • Veilige en betrouwbare berichtuitwisseling door gebruik PKIoverheid-certificaten en Organisatie-identificatienummer 
  • Gestructureerde berichtuitwisseling door eenduidige logistieke afspraken
  • Snelle berichtuitwisseling door efficiënte samenwerking van overheden
  • Kostenbesparing door éénmalige implementatie voor meerdere toepassingen

Kosten

Logius brengt geen kosten in rekening voor het gebruik van Digikoppeling en biedt kostenvrij aansluitondersteuning voor basisregistraties, manifestpartijen, gemeenten, provincies en waterschappen.

Houd wel rekening met kosten voor een ICT-leverancier die Digikoppeling in uw systemen implementeert en voor eventuele aanpassingen aan uw systemen.

Slim delen van gegevens met de Stelselvoorzieningen

Snel, veilig en eenvoudig zaken regelen met een goed bereikbare, transparante overheid. Dat is wat burgers en bedrijven willen. De overheid werkt daarom aan een digitale basisinfrastructuur die betere dienstverlening mogelijk maakt. Het Stelsel van de Basisregistraties en de Stelselvoorzieningen spelen als onderdeel van deze infrastructuur een belangrijke rol in de gegevenshuishouding van de overheid.

De Stelselvoorzieningen ondersteunen de Basisregistraties bij uniforme, betrouwbare en efficiënte berichtenuitwisseling met hun afnemers. De Stelselvoorzieningen bestaan uit:

  • Digikoppeling: Om digitaal berichten uit te wisselen met andere overheden.
  • Digilevering: Om actuele en accurate berichten te ontvangen over gebeurtenissen.
  • Digimelding: Om melding te maken van mogelijk onjuiste gegevens in de basisregistraties.
  • Stelselcatalogus: Om informatie te vinden over de gegevens in de basisregistraties.