Digikoppeling

Zoals een brief in een envelop gaat voor verzending, zo gaat een elektronisch bericht in een digitale verpakking. Digikoppeling bestaat uit koppelvlakstandaarden, die logistieke afspraken bevatten voor berichtenuitwisseling tussen overheden. Met één Digikoppeling-implementatie in uw eigen ICT-omgeving kunt u berichten uitwisselen met alle overheden en aansluiten op vrijwel alle e-overheidbouwstenen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld basisregistraties, het Omgevingsloket of Digilevering.

Zowel overheidsorganisaties als particuliere organisaties met een publieke taak kunnen Digikoppeling gebruiken.

Digikoppeling is één van de Stelselvoorzieningen.

 • Uw gegevensuitwisseling op de toekomst voorbereid. Met Digikoppeling.

  Waarom Digikoppeling?

  Overheidsorganisaties werken continue aan betere dienstverlening aan burgers en bedrijven. Daarom werken ze nauwer met elkaar samen en wisselen ze onderling meer-en-meer gegevens uit. ICT-systemen van overheidsorganisaties kunnen echter vaak geen gegevens uitwisselen. Dat dwingt ze samen met hun ICT-leveranciers maatwerkoplossingen te bedenken. Al dat maatwerk kost veel tijd en geld. Digikoppeling brengt daarin verandering.

  Albert Kappe, JustID aan het woord
  Wat we nu zien is dat, voor herziening toezicht rechtspersonen, het uitwisselen van informatie uit het Nederlands Handelsregister met de Kamer van Koophandel gemakkelijker is geworden. Bijvoorbeeld ook kentekenverificatie bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer, want je kunt dezelfde infrastructuur hergebruiken om met meerdere partijen informatie uit te wisselen.

  Hoe werkt Digikoppeling?

  Om gegevens tussen systemen te kunnen uitwisselen moeten overheidsorganisaties afspraken maken over het formaat van de gegevens, de manier van transport en de verpakking of envelop waarin het bericht wordt verzonden, de Digikoppeling, een door de overheid vastgestelde koppelvlakstandaard. De Digikoppeling plaatst u eenmalig in uw ICT-infrastructuur. U kunt nu eenvoudig gegevens uitwisselen met overheidsorganisaties die ook Digikoppeling gebruiken.

  Digikoppeling gaat over de 'envelop' en voert uit wat daar op staat. De gegevens gaan dan naar de juiste overheidsorganisatie en naar het juiste adres. Aangetekend of juist niet, versleuteld, als herhaalde aanbieding, of retour-afzender. De inhoud van een bericht blijft voorbehouden aan de ontvanger.

  Albert Kappe, JustID aan het woord
  Digikoppeling zorgt ervoor dat de verzender het bericht in een gestandaardiseerde envelop plaatst zodat het op een uniforme manier getransporteerd kan worden en de ontvanger het op een gestandaardiseerde manier kan uitpakken en weer in zijn applicatie kan verwerken. En dan maakt de inhoud van het bericht niet echt uit. Digikoppeling kan alles transporteren.

  Onmisbare bouwsteen

  Digikoppeling is een onmisbare bouwsteen bij aansluiting op de basisregistraties en andere producten van de e-overheid.

  Voordelen

  Digikoppeling biedt uw organisatie veel voordelen:

  • Veilig, betrouwbaar en eenvoudig uitwisselen van gegevens. Nieuwe gegevensuitwisseling sneller en tegen lagere kosten opzetten.
  • Belangrijke koppeling in basisinfrastructuur e-overheid.

  Uw gegevensuitwisseling op de toekomst voorbereid. Met Digikoppeling.

Voordelen

 • Veilige en betrouwbare berichtuitwisseling door gebruik PKI(overheid)-certificaten en OIN (overheidsidentificatienummer)
 • Gestructureerde berichtuitwisseling door eenduidige logistieke afspraken
 • Snelle berichtuitwisseling door efficiënte samenwerking van overheden
 • Kostenbesparing door éénmalige implementatie voor meerdere toepassingen

Kosten

Logius brengt geen kosten in rekening voor het gebruik van Digikoppeling en biedt kostenvrij aansluitondersteuning voor basisregistraties, manifestpartijen, gemeenten, provincies en waterschappen.

Houd wel rekening met kosten voor een ICT-leverancier die Digikoppeling in uw systemen implementeert en voor eventuele aanpassingen aan uw systemen.

Slim delen van gegevens met de Stelselvoorzieningen

Snel, veilig en eenvoudig zaken regelen met een goed bereikbare, transparante overheid. Dat is wat burgers en bedrijven willen. De overheid werkt daarom aan een digitale basisinfrastructuur die betere dienstverlening mogelijk maakt. Het Stelsel van de Basisregistraties en de Stelselvoorzieningen spelen als onderdeel van deze infrastructuur een belangrijke rol in de gegevenshuishouding van de overheid.

De Stelselvoorzieningen ondersteunen de Basisregistraties bij uniforme, betrouwbare en efficiënte berichtenuitwisseling met hun afnemers. De Stelselvoorzieningen bestaan uit:

 • Digikoppeling: Om digitaal berichten uit te wisselen met andere overheden.
 • Digilevering: Om actuele en accurate berichten te ontvangen over gebeurtenissen.
 • Digimelding: Om melding te maken van mogelijk onjuiste gegevens in de basisregistraties.
 • Stelselcatalogus: Om informatie te vinden over de gegevens in de basisregistraties.