Main content

De Stelselcatalogus is een online catalogus. Het geeft inzicht, overzicht en duiding binnen het gegevenslandschap van de overheid. Welke gegevens worden er in welke registraties bijgehouden, welke betekenis hebben deze gegevens, en hoe verhouden de gegevens uit de verschillende registraties zich tot elkaar? Deze registraties zijn bijvoorbeeld: de Basisregistratie Personen (BRP), het Handelsregister, Basisregistratie Voertuigen (BRV) en het Kadaster.