Main content

In deze fase neemt u de beslissing om Digikoppeling te gebruiken en bereidt u zich voor op de implementatie van Digikoppeling binnen uw organisatie. Onderstaande zeven stappen helpen u bij het maken van de keuzes waar u voor staat. Als u besluit om van Digikoppeling gebruik te gaan maken is het eindproduct van deze fase een plan van aanpak voor de implementatie en inrichting.

Nee

Ga door naar 'Digikoppeling zelf bouwen of kopen?'

Ja

Hergebruik de bestaande adapteromgeving. Mogelijk moet het contract met uw leverancier gewijzigd worden. Wenst u de bestaande omgeving niet te gebruiken, ga dan door naar 'Digikoppeling zelf bouwen of kopen?' 

Zelf bouwen

Wij raden het stellig af om de Digikoppeling adapter zelf te bouwen. De bouw van de adapteromgeving is zeer gecompliceerd. Daarnaast leren ervaringen uit het verleden dat het goedkoper en sneller is om gebruik te maken van oplossingen uit de markt die zich al bewezen hebben. Wilt u toch zelf bouwen? Neem dan contact op met Logius voor een intakegesprek.

Kopen 

Controleer of de leverancier al eerder een koppeling heeft gerealiseerd met de beoogde landelijke voorziening. Denk hierbij ook aan landelijke voorzieningen waar u in de toekomst wellicht op wenst aan te sluiten.

Om te komen tot de juiste architectuurkeuze, maakt u de volgende afwegingen:

Lokaal of SaaS?

Gebruikt u Digikoppeling lokaal, in een SaaS-omgeving of een combinatie van beiden?

Afhankelijkheid van de leverancier

Gaat u Digikoppeling onafhankelijk gebruiken of integreren met uw Taak Specifieke Applicatie (TSA)?

Routering

Gebuikt u Digikoppeling alleen, of combineert u deze met een Enterprise Service Bus (ESB)? Gebruik hiervoor de 'voorbeelden generieke inrichtingen'.

Netwerk

Sommige houders van landelijke voorzieningen verplichten het gebruik van Diginetwerk. Is dit niet het geval, dan heeft u de keuze om Diginetwerk te gebruiken of internet.

Samenwerken

Sluit u alleen aan op Digikoppeling, of werkt u hierin samen met andere organisaties? Lees voor deze keuze de 'voorbeelden generieke inrichtingen'

U heeft de keuze of u zich volledig laat ontzorgen door de leverancier, of dat u alleen het product en de dienst laat leveren conform Arbit/GIBIT.

Hieronder een checklist van zaken die u zelf regelt

Documentatie

De leverancier test de producten in een pre-productie omgeving en brengt ze vervolgens in productie. Hij zorgt voor een werkende keten tussen Landelijke voorziening en uw TSA.