Main content

Logius heeft eigen producten en diensten voor de digitale overheid. Daarnaast beheren we standaarden die alle overheidsorganisaties gebruiken in hun digitale dienstverlening. En zijn we actief betrokken bij meerdere afsprakenstelsels. Onze dienstverlening hebben we opgedeeld in 5 domeinen: Toegang, Interactie, Gegevensuitwisseling, Infrastructuur en Publicatie. Samen zorgen we voor een digitale overheid die werkt voor iedereen.

Overheidspublicaties

Sinds 1 januari 2023 is KOOP (Kennis- en exploitatiecentrum officiële overheidspublicaties) onderdeel van Logius. Bekijk de dienstverlening van KOOP.

Interactie

Burgers en ondernemers kunt u op een veilige en toegankelijke manier attenderen op belangrijke zaken met een digitaal bericht. Ook kunt u iemand inzicht geven in zijn of haar geregistreerde gegevens en diegene de regie geven over deze persoonsgegevens, waaronder het delen met anderen.

Voorzieningen

Afsprakenstelsels

Standaarden

Infrastructuur

Uw digitale diensten kunt u snel en schaalbaar opbouwen met ons IT-fundament. En u voldoet altijd aan de laatste veiligheidseisen, standaarden en regelgeving. Ook zorgt Logius voor betrouwbare verbindingen voor het transport van uw data naar burgers, bedrijven en overheden.

Voorzieningen

Afsprakenstelsels

Standaarden

Aanvullende dienstverlening