Main content

Logius is een agentschap van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. We hebben producten en diensten voor de digitale overheid. Daarnaast beheren we standaarden die alle overheidsorganisaties gebruiken in hun digitale dienstverlening. En zijn we actief betrokken bij meerdere afsprakenstelsels.

Dankzij onze diensten kunnen bijvoorbeeld alle mensen inloggen met DigiD, en hun gegevens bekijken in MijnOverheid en bedrijven gestandaardiseerd gegevens uitwisselen met overheden. We leveren onze diensten aan publieke dienstverleners zodat zij onder andere veilig digitaal post kunnen sturen, meldingen uit basisregistraties ontvangen en hun toegankelijkheid kunnen toetsen. We werken in het hart van de digitale overheid. En daar zijn we trots op.

Onze rol binnen de digitale overheid

Onze dagelijkse praktijk is het verbinden van overheid, burgers en bedrijven. Logius zorgt ervoor dat digitale dienstverlening voor zoveel mogelijk organisaties beschikbaar is. Vanuit onze expertise adviseren we en denken we mee over nieuwe kansen die het digitale tijdperk biedt. Dat doen we in gesprek met opdrachtgevers, afnemers en ook met burgers en bedrijven. Zo zorgen we samen voor een digitale overheid die werkt voor iedereen.

Onze missie

Logius gelooft in een overheid die altijd, overal en voor iedereen beschikbaar en toegankelijk is. Daarom bieden we publieke organisaties producten en diensten waarmee we er samen voor zorgen dat burgers en bedrijven digitaal zaken kunnen regelen met de overheid. Dat doen wij betrouwbaar, vakkundig en in eenvoud.

Lees meer over wat publieke organisaties, onze medewerkers en de maatschappij van ons mogen verwachten en waarop zij ons mogen aanspreken in ons Kompas.

Ons verhaal in beeld

In deze video wordt verteld hoe Logius ervoor zorgt dat burgers en bedrijven je eenvoudig en veilig digitaal zaken kunnen kunt regelen met de overheid. Logius is de dienst digitale overheid, onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

VOICE-OVER: "Nederland is divers, druk in de weer en altijd online."

Een jong stel poseert met een nieuwe haring en maakt daarvan een selfie op straat. Twee meiden op een bankje lachen om iets op een mobiele telefoon. Een jongen werkt op zijn laptop op het terras.

(KLIK)

VOICE-OVER: "Dus, digitaal zaken regelen met de overheid? Dat moet op de eerste plaats eenvoudig zijn. Logius helpt daarbij."

Vanaf een werkplek in een bibliotheek logt een jonge vrouw in bij Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

VOICE-OVER: "Met veilige en gemakkelijke toegang tot digitale dienstverlening."

Een oudere man bekijkt via DigiD de uitslag van een medisch onderzoek op zijn telefoon terwijl hij wacht op de bus.

VOICE-OVER: "En met de zekerheid dat jouw gegevens gedeeld worden met de juiste personen, bedrijven of instanties."

Een jonge moeder logt met DigiD in bij MijnOverheid.

VOICE-OVER: "Zaken die jij belangrijk vindt, wil je op een makkelijke manier altijd kunnen bekijken. Je wilt weten welke gegevens van jou zijn opgeslagen en zelf bepalen met wie je die gegevens deelt. Je wilt ervan op aan kunnen dat de overheid al die gegevens veilig, betrouwbaar en gestandaardiseerd uitwisselt."

Een jongeman belt vanaf een terras bij een strandtent naar een man op een kantoor.

MAN OP KANTOOR: "Hé Cas, hoe is het?"

JONGEMAN: "Zaken gaan goed, maar ik heb toch even je hulp nodig."

MAN OP KANTOOR: "Oké, je kunt mij ook online machtigen."

VOICE-OVER: "En dat de gegevens uit de basisadministraties altijd vanzelf bijgewerkt zijn."

(VOICE-SOFTWARE)

In een woonkamer gebruikt een vrouw met een visuele beperking voorleessoftware om de website van MijnOverheid te bezoeken.

VOICE-OVER: "En dat alle digitale diensten altijd werken met de laatste veiligheidseisen, -standaarden en -regelgeving. Waarbij je erop kunt vertrouwen dat je data goed aankomt bij de organisatie waar het moet zijn."

Een vrouw bekijkt vanuit de tuin de gevel van haar huis en neemt daarna een kijkje op omgevingswet.nl.

VOICE-OVER: "Je wilt makkelijk de informatie kunnen vinden van onderwerpen die jij belangrijk vindt."

Drie jongeren bespuiten spandoeken in een loods. Eén van hen zoekt naar openbare overheidsdocumenten via een laptop.

VOICE-OVER: "Met gemakkelijke toegang tot informatie van de overheid, inzicht in wetgeving en het wetgevingsproces. En een wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheidsorganisaties in Nederland."

Een jonge vrouwelijke ondernemer bekijkt het Register van Overheidsorganisaties.

VOICE-OVER: "Ons dagelijks werk is het verbinden van overheid, burgers en bedrijven. Daarom bieden we producten en diensten aan waarmee we er samen voor zorgen dat burgers en bedrijven digitaal zaken kunnen regelen met de overheid."

Op een kantoor neemt een jongeman een telefoongesprek aan via een headset.

JONGEMAN: "Goedemiddag, je spreekt met Tim van Logius."

VOICE-OVER: "Op een betrouwbare, vakkundige en eenvoudige manier. Wij zijn Logius. Samen zorgen we voor een digitale overheid die werkt voor iedereen."

Zakendoen met Logius

Logius biedt diensten voor publieke organisaties. Wilt u een dienst afnemen en bent u benieuwd naar onze tarieven? Of wilt u leverancier worden van Logius?

Verhalen

Met gepassioneerde medewerkers werken we dagelijks aan een toegankelijke en veilige digitale overheid. Dit zijn de verhalen van Logius.