Main content

Logius is een agentschap van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. We hebben producten en diensten voor de digitale overheid. Daarnaast beheren we standaarden die alle overheidsorganisaties gebruiken in hun digitale dienstverlening. En zijn we actief betrokken bij meerdere afsprakenstelsels.

Dankzij onze diensten kunnen bijvoorbeeld alle mensen inloggen met DigiD, en hun gegevens bekijken in MijnOverheid en bedrijven gestandaardiseerd gegevens uitwisselen met overheden. We leveren onze diensten aan publieke dienstverleners zodat zij onder andere veilig digitaal post kunnen sturen, meldingen uit basisregistraties ontvangen en hun toegankelijkheid kunnen toetsen. We werken in het hart van de digitale overheid. En daar zijn we trots op.

Onze rol binnen de digitale overheid

Onze dagelijkse praktijk is het verbinden van overheid, burgers en bedrijven. Logius zorgt ervoor dat digitale dienstverlening voor zoveel mogelijk organisaties beschikbaar is. Vanuit onze expertise adviseren we en denken we mee over nieuwe kansen die het digitale tijdperk biedt. Dat doen we in gesprek met opdrachtgevers, afnemers en ook met burgers en bedrijven. Zo zorgen we samen voor een digitale overheid die werkt voor iedereen.

Onze missie

Logius gelooft in een overheid die altijd, overal en voor iedereen beschikbaar en toegankelijk is. Daarom bieden we publieke organisaties producten en diensten waarmee we er samen voor zorgen dat burgers en bedrijven digitaal zaken kunnen regelen met de overheid. Dat doen wij betrouwbaar, vakkundig en in eenvoud.

Lees meer over wat publieke organisaties, onze medewerkers en de maatschappij van ons mogen verwachten en waarop zij ons mogen aanspreken in ons Kompas.

Zakendoen met Logius

Logius biedt diensten voor publieke organisaties. Wilt u een dienst afnemen en bent u benieuwd naar onze tarieven? Of wilt u leverancier worden van Logius?

Verhalen

Met gepassioneerde medewerkers werken we dagelijks aan een toegankelijke en veilige digitale overheid. Dit zijn de verhalen van Logius.