Main content

Verschillende leveranciers

U kunt uw systemen op Digikoppeling aansluiten met behulp van producten van verschillende ICT-leveranciers. U kunt dus werken met leveranciers en producten die het best bij uw systeem passen. Meer informatie over leveranciers Digikoppeling

Kosten

Aan het verkrijgen en gebruiken van de Digikoppeling-specificaties zijn geen kosten verbonden.

De beheerkosten van Digikoppeling bij Logius, worden doorbelast onder de afnemers van Logius, op basis van een verdeelsleutel. Lees hier meer over op de pagina Doorbelasting.

Aansluitstappen

Stap 1. Voorbereiden

In deze fase neemt u de beslissing om Digikoppeling te gebruiken en bereidt u zich voor op de implementatie van Digikoppeling binnen uw organisatie. Het eindproduct van deze fase is een plan van aanpak voor de implementatie. Lees meer over het voorbereiden van uw Digikoppeling aanvraag.

Stap 2. Inrichten

In deze fase gaat u over tot aanschaf en eenmalig inrichten van hardware, software en inbedding in uw ICT-infrastructuur en -organisatie. Eindproduct van deze fase is een Digikoppeling-implementatie, waarmee u vervolgens kunt aansluiten op meerdere GDI-voorzieningen.

Stap 3. Toepassen

In deze fase gaat u met uw Digikoppeling aansluiten op (meerdere) e-overheidsbouwstenen. Eindproduct van deze fase is een werkende aansluiting met uw Digikoppeling op (meerdere) GDI-voorzieningen.

Meer informatie over Digikoppeling en het gebruik ervan vindt u op de documentatiepagina.

Start uw aanvraag Digikoppeling OIN

Met onderstaande formulieren kunt u een OIN (Organisatie-identificatienummer) of subOIN aanvragen. Dit nummer heeft u nodig om bijvoorbeeld Digikoppeling te kunnen implementeren of aan te sluiten op DigiD Machtigen of eHerkenning. Als uw aanvraag aan de voorwaarden voldoet, stuurt Logius u binnen 10 werkdagen uw OIN of SubOIN.

Contact en ondersteuning

Zoekt u contact met Logius? We zijn op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur bereikbaar.