Main content

In de onderstaande tabel vindt u een overzicht van de landelijke voorzieningen die gebruik maken van Digikoppeling. Als u wilt aansluiten op deze landelijke voorzieningen dan zijn de genoemde Digikoppeling-koppelvlakken van toepassing.

Heeft u aanvullingen of correcties op dit overzicht? Neem dan contact op met Logius.

Landelijke voorziening Organisatie Netwerk(en) Koppelvlak(ken)
BAG bevragen Kadaster Internet WUS
BAG mutaties (via Digilevering) Kadaster Internet, Diginetwerk ebMS2
BGT Ministerie van I&M/Kadaster Internet WUS/Grote Berichten
BRK Levering mutaties Kadaster Internet WUS/Grote Berichten 
BRV RDW Internet, Diginetwerk WUS & ebMS2
CORV Justitie Internet, Diginetwerk ebMS2
DigiInkoop Logius    
Digilevering (HR & BAG) Logius Internet, Diginetwerk ebMS2
E-factureren Logius Internet ebMS2
GGK (WMO en Jeugdwet) VNG/Inlichtingenbureau Internet, Diginetwerk ebMS2
GGK WLZ toets VNG/Inlichtingenbureau Internet, Diginetwerk WUS
HR Dataservice KVK Internet, Diginetwerk WUS
HR Dataservice berichten (via Digilevering) KVK Internet ebMS2
LVWOZ synchrone bevraging Kadaster Internet, Diginetwerk WUS
LVWOZ indirecte levering / massale bevraging Kadaster Internet, Diginetwerk ebMS2/Grote Berichten
MijnOverheid Berichtenbox Logius Internet, Diginetwerk WUS, ebMS2
MijnOverheid Berichtenbox Antwoord voor Bedrijven Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Diginetwerk ebMS2
MijnOverheid Lopende zaken Logius Internet, Diginetwerk WUS, ebMS2
MijnOverheid WOZ inzage Logius Internet WUS
Omgevingsloket Online Ministerie van I&M Internet ebMS2