Main content

Werken bij Logius

Aan de slag in het hart van de digitale overheid? Welkom bij Logius! Wij zijn informeel en collegiaal. Maar wat ons het meest kenmerkt is dat we trots zijn op wat we doen.

Download de Logius-app

Zakendoen met Logius

Logius biedt diensten voor publieke organisaties. Wilt u een dienst afnemen en bent u benieuwd naar onze tarieven? Of wilt u leverancier worden van Logius?

Zaken doen met Logius

SAFe bij Logius

Logius wil sneller inspelen op veranderingen in de samenleving. Die staat nooit stil. Daarom hebben we onze organisatie anders ingericht volgens 'SAFe by Logius'.

Organisatiestructuur

Logius is onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Logius is onderverdeeld in drie bedrijfsonderdelen, genaamd directies.