Main content

De overheid biedt burgers en bedrijven producten en diensten aan, zoals vergunningen, toeslagen en subsidies. Vaak is de informatie daarover op verschillende overheidswebsites te vinden. De Samenwerkende Catalogi (SC) is een set afspraken over het uitwisselen van informatie over deze producten en diensten. Door productinformatie te labelen met afgesproken labels en waarden kan deze hergebruikt worden. Zo kan bijvoorbeeld een gemeente ook producten en diensten van de provincie, het waterschap of het Rijk op de eigen website aanbieden. Ook kan een centraal portaal worden ingericht, zoals www.overheid.nl en het Digitaal Ondernemersplein [ondernemersplein.kvk.nl], waarin producten en diensten van alle overheidsorganisaties zijn verwerkt. Op die manier ervaren burgers en bedrijven de overheid steeds meer als één overheid.

De standaarden van Logius

Logius beheert verschillende standaarden. Dit zijn afspraken over informatie of een proces.

SCValidator

Met de SCValidator controleert u of uw Samenwerkende Catalogi XML-bestand goed is opgemaakt en de metadata voldoen aan de gevraagde technische specificaties.