Main content

Bloemkweker tussen de bloemen maakt een e-factuur op zijn laptop.

E-factureren

Bent u leverancier voor Logius? Dan moet u factureren via een e-factuur.

Inkoop en aanbesteding

Logius werkt volgens de aanbestedingsregels van de Rijksoverheid. Ook hebben we een paar raamcontracten