Main content

Digikoppeling is een set van standaarden, die logistieke afspraken bevat voor elektronisch berichtenverkeer tussen (overheids)organisaties. Zoals een brief in een envelop gaat voor verzending, zo gaat een elektronisch bericht in een digitale verpakking. Deze digitale verpakking is Digikoppeling. Digikoppeling gaat niet over de inhoud van het bericht.

Voor wie?

Zowel overheidsorganisaties als private organisaties met een publieke taak kunnen Digikoppeling gebruiken. Na implementatie van Digikoppeling kunt u berichten uitwisselen met alle overheden en aansluiten op vrijwel alle Generieke Digitale Infrastructuur(GDI)-voorzieningen. Zoals bijvoorbeeld de basisregistraties en Digilevering. Daarnaast is Digikoppeling de standaard voor sectoroverstijgend berichtenverkeer binnen de overheid.

Pas toe of leg uit

Voor Digikoppeling geldt het zogenaamde pas toe of leg uit beleid van Forum Standaardisatie. Volgens dit beleid worden de standaarden op de pas toe of leg uit lijst verplicht toegepast op alle digitale gegevensuitwisseling met behulp van gestructureerde berichten die plaatsvindt met voorzieningen die onderdeel zijn van de GDI. Hieronder vallen de basisregistraties, of sector-overstijgende berichtuitwisselingen (met uitzondering van het geo-domein). Deze verplichting geldt voor gemeenten, provincies, rijk, waterschappen en alle uitvoeringsorganisaties.

Digitale verpakking

Om gegevens tussen ICT-systemen te kunnen uitwisselen moeten organisaties afspraken maken over het formaat van de gegevens (XML, JSON), de manier van transport (Diginetwerk of internet) en de verpakking waarin de gegevens wordt verzonden (Digikoppeling). Die verpakking is nodig om het bericht uitwisselbaar te maken tussen ICT-systemen, juist te adresseren en veilig en betrouwbaar te verzenden.

Koppelvlakstandaarden

Digikoppeling is een profiel van vier internationale standaarden voor elektronisch berichtenverkeer, WUSebMS2, RESTful API’s en Grote Berichten (GB). Meestal heeft een organisatie meerdere standaarden nodig voor bijvoorbeeld synchrone en asynchrone uitwisseling. De GB-standaard wordt aanvullend gebruikt om berichten die te groot zijn voor WUS of ebMS2 te versturen.

  • WUS wordt meestal gebruikt voor bevragingen ofwel synchroon berichtenverkeer. Dit zijn vragen waar direct een reactie op wordt verwacht. Hierbij is de snelheid van afleveren belangrijk. Als een service niet beschikbaar is, krijgt de verzender een foutmelding en moet hij later of op een andere manier de informatie opvragen.
  • ebMS2 wordt meestal gebruikt voor meldingen ofwel asynchroon berichtenverkeer. Hierbij is meestal niet direct een antwoord te geven. De ontvanger krijgt eerst een bevestiging dat zijn bericht ontvangen is. Later volgt het uiteindelijke antwoord. Om ebMS te kunnen gebruiken is een digitale overeenkomst nodig tussen beide partijen, de zogenaamde CPA (Collaboration Protocol Agreement). CPA’s worden gemaakt en beheerd in het CPA-register.
  • GB is een koppelvlakstandaard die gebruikt wordt om berichten te versturen die te groot zijn om efficiënt via WUS of ebMS2 te versturen. Ook wordt deze standaard gebruikt om buiten de normale procesgang om 'out-of-band'-informatie tussen systemen uit te wisselen.
  • REST API wordt gebruikt voor synchrone bevraging of bewerking van resource. Het Digikoppeling REST API profiel [Digikoppeling Koppelvlakstandaard REST API] is gebaseerd op de REST API Design rules die in 2020 door het Kennisplatform API's zijn ontwikkeld en zijn opgenomen op de ‘pas toe of leg uit’ -lijst van Forum Standaardisatie. 

Voordelen van Digikoppeling

  • Veilige en betrouwbare berichtuitwisseling door gebruik van PKIoverheid-certificaten en het Organisatie-identificatienummer (OIN)
  • Gestructureerde berichtuitwisseling door eenduidige logistieke afspraken
  • Snelle berichtuitwisseling door efficiënte samenwerking van overheden

Veilig en betrouwbaar

Gegevens worden via Digikoppeling veilig verstuurd. Dat gebeurt via een versleutelde verbinding (TLS).

De ICT-systemen identificeren zich bij gegevensuitwisseling met Digikoppeling volgens een betrouwbare methode. Ze gebruiken hiervoor een speciaal PKIoverheid-certificaat, voorzien van een uniek identificerend nummer voor overheidsorganisaties (Organisatie-identificatienummer (OIN)).

Lees meer over PKIoverheid-certificaten