Main content

Logius verwerkt veel persoonsgegevens van verschillende bronnen voor verschillende diensten. Zorgvuldig en juist omgaan met persoonsgegevens is dan van groot belang om ieders privacy te waarborgen. Logius is zich daarvan bewust en heeft passende maatregelen genomen.

Toegang tot gegevens

Medewerkers krijgen alleen toegang tot gegevens met een goede reden en dit is vastgelegd. Zo is de toegang tot persoonsgegevens van diensten beperkt tot de medewerkers die mensen helpen met vragen en of problemen. Zij kunnen alleen bij de gegevens die deze medewerkers moeten weten om goed te kunnen helpen.

Opslaan van persoonsgegevens

Daarnaast slaat Logius zo min mogelijk persoons– en bedrijfsgegevens op. De meeste worden opgehaald en getoond vanuit de bron of alleen versleuteld getransporteerd naar de juiste bestemming. We voegen geen persoonsgegevens samen van onze verschillende diensten zoals MijnOverheid en DigiD en we combineren ze ook niet met informatie van buiten Logius. Wat Logius daarnaast aan persoonsgegevens moet opslaan, voegen we nooit samen zonder wettelijke grondslag.

 Zo gaan we om met gegevens van burgers en bedrijven.

Cookies

Burgers en bedrijven krijgen toegang tot de digitale overheid via de diensten van Logius zoals DigiD. Daarbij worden enkel en alleen cookies gebruikt voor de toegankelijkheid en verbetering van onze website en apps. Dat heeft te maken met onze opdracht om de digitale overheid zo laagdrempelig mogelijk te maken, zodat de digitale overheid werkt voor iedereen (digitale inclusie).

Aandacht voor privacybescherming

Onze medewerkers zijn zich steeds meer bewust van privacy en wat het inhoudt om te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij investeren in bewustwording en kennis in alle lagen van onze organisatie. We werken hieraan door onder andere workshops te geven.

De medewerkers van Logius zijn al zeer alert op informatiebeveiliging. Door dit in onze organisatie te combineren met privacybescherming versterken we de aandacht hiervoor. Zo zorgen we dat privacy een stevige plek krijgt in onze organisatie. Onze inzet is om privacybescherming een belangrijke rol te geven bij het ontwikkelen van nieuwe Logius producten en diensten. Dat wil zeggen dat Logius al in de beginfase van een ontwerp nadenkt over privacy verhogende maatregelen (privacy by design).