Main content

In Nederland willen we dat openbare voorzieningen toegankelijk zijn voor alle burgers, voor digitale voorzieningen is het niet anders. Bij Logius besteden wij dan ook veel aandacht aan toegankelijkheid en digitale inclusie. We willen onze dienstverlening zo aanbieden dat het voor iedereen duidelijk en bruikbaar is.

Voldoen aan afspraken

Als websites en apps goed in elkaar zitten, kunnen ze door iedereen worden gebruikt. Ook door mensen met een beperking. Dan kan écht iedereen meedoen. Logius houdt zich daarom aan de internationaal erkende afspraken over toegankelijkheid en vindbaarheid van websites en apps zoals de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG).

Zo maken we de digitale overheid eenvoudig en toegankelijk

Gebruikersonderzoek

We houden rekening met mensen met een beperking of met mensen die door hun (tijdelijke) omstandigheden hulp nodig hebben. Daarvoor doen we verschillende soorten gebruikersonderzoeken. We betrekken de gebruiker zo vroeg mogelijk in het proces van de ontwikkeling van onze dienstverlening, al vanaf het ontwerp. Op die manier leren we van de ervaringen van diverse gebruikers. Daarnaast helpen we mensen door hen door te verwijzen naar de informatiepunten Digitale Overheid en Digisterker cursussen.

Duidelijke taal

Logius zet in op duidelijke taal. We investeren in eigen taalcoaches die onze medewerkers helpen om duidelijker te schrijven. En ook in praktische hulpmiddelen om onze communicatie te verbeteren zoals een schrijfwijzer.

Samenwerking

Verder onderhouden we relaties met belangenorganisaties en organisaties die mensen helpen die moeite hebben met de digitalisering. We zetten in op onderlinge samenwerking, waarbij Logius onder andere gebruik kan maken van ervaringsdeskundigen van deze organisaties. Logius investeert ook in het bundelen van de krachten binnen de digitale overheid, zowel in beleid als met onze afnemers. Digitaal wordt steeds meer het ‘normaal’, en normaal moet er zijn voor iedereen.