Main content

Digikoppeling is uitgebreid met een standaard voor REST-API koppelvlakken. Deze nieuwe standaard biedt ICT-ers van de overheid de mogelijkheid via REST-API's gegevens veilig te delen met andere overheidsorganisaties. Dankzij REST-API's kunnen organisaties snel en eenvoudig bepaalde gegevens van elkaar inzien, waardoor de onderlinge samenwerking verbetert.

Waarom REST-API's via Digikoppeling?

REST-API koppelingen worden steeds breder gebruikt om toegang tot gegevens te geven, ook bij de overheid. In Nederland werken verschillende overheden samen in het Kennisplatform API’s om de gegevensuitwisseling te verbeteren. Logius heeft samen met de andere organisaties de intentie om nog meer te gaan werken met REST-API's. Dankzij de uitbreiding van Digikoppeling wordt dit op een veilige manier mogelijk tussen overheidsorganisaties.Over de uitbreiding

Digikoppeling is een set standaarden (afspraken) om gegevens juist te adresseren, leesbaar en uitwisselbaar te maken en op een veilige en betrouwbare wijze te verzenden. De nieuwe 'Digikoppeling Koppelvlakstandaard REST-API' is gebaseerd op de bekende 'API Design Rules' standaard die ontwikkeld was binnen het Kennisplatform API's.

De architectuur van Digikoppeling is aangepast om de nieuwe standaard mogelijk te maken. De uitbreiding heeft geen impact op de al bestaande Digikoppeling koppelvlakken, het biedt een extra mogelijkheid naast bestaande opties. Gedetailleerde uitleg vindt u op de documentatiepagina van Digikoppeling.

 

Gerelateerde dienst(en)