Main content

In Europees verband is gebouwd aan een routeringsinfrastructuur, via dit netwerk is het mogelijk om internationaal inkoopgegevens uit te wisselen. Om deze infrastructuur te beheren, is er een afsprakenstelsel opgezet. Dit stelsel heet Peppol. (Pan-European Public Procurement OnLine).

Uitgelicht