Main content

In Europees verband is gebouwd aan een routeringsinfrastructuur, via dit netwerk is het mogelijk om internationaal inkoopgegevens uit te wisselen. Om deze infrastructuur te beheren, is er een afsprakenstelsel opgezet. Dit stelsel heet Peppol. (Pan-European Public Procurement OnLine).

Uitgelicht


Zo'n 85 rijksorganisaties kunnen nu e-orders versturen via Peppol

Sinds medio maart 2024 kunnen 85 rijksorganisaties via Peppol e-orders versturen aan hun leverancier Topgeschenken. Met deze nieuwe stap laat de Rijksoverheid zien hoe belangrijk zij digitaal zakendoen via Peppol vindt voor het Rijk, medeoverheden en bedrijven.