Main content

Elektronisch deponeren bij KVK vanaf boekjaar 2025 verplicht voor bedrijfsklasse groot

Tot nu toe zijn bepaalde categorieën rechtspersonen (nog) uitgezonderd van de verplichting om elektronisch via SBR te deponeren. Dit geldt voor bedrijfsklasse groot. Vanaf boekjaar 2025 komt deze uitzondering te vervallen.

Nieuwe instructievideo’s helpen bij gebruik DigiD

Op digid.nl en YouTube zijn nieuwe DigiD-instructievideo’s te zien. Hierin wordt stap voor stap uitgelegd hoe je bijvoorbeeld de DigiD app activeert of ermee inlogt. De instructievideo’s zijn nu ook beschikbaar in het Engels.

Logius werkt mee aan succesvol nieuw Omgevingsloket

Sinds 1 januari 2024 geldt de Omgevingswet. KOOP en Logius werkten mee aan de invoering van de Omgevingswet en het Omgevingsloket.

 


Uitgelicht

De gebruikers steeds meer centraal

Een goede website onstaat niet zomaar. Esther en Marjolein vertellen over hoe MijnOverheid de website heeft kunnen verbeteren door beter en eerder naar de wens van de gebruiker te luisteren.


Werken aan de toegankelijkheid van websites en apps is een continu proces

Door een onafhankelijke toets te laten uitvoeren, wordt bepaald of een website of app gemakkelijk gebruikt kan worden. Als het aan alle eisen van de toets voldoet, krijgt de website of app de A-status. Maar ben je dan klaar?